turvallisuus

2 artikkelia

Varo heikkoja jäitä – turvallisuustietoa videon välityksellä

CB-Safe -hankkeessa (LAB 2022a) on laadittu turvallisuustiedotusmateriaalia yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitosten sekä LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön sosionomiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille järjestetystä ideointi- ja suunnittelutyöpajasta saatuja tuloksia (Ikonen […]