Varo heikkoja jäitä – turvallisuustietoa videon välityksellä

CB-Safe -hankkeessa (LAB 2022a) on laadittu turvallisuustiedotusmateriaalia yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitosten sekä LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikön sosionomiopiskelijoiden kanssa. Opiskelijoille järjestetystä ideointi- ja suunnittelutyöpajasta saatuja tuloksia (Ikonen & Windahl 2022) lähdettiin työstämään turvallisuutta edistävien videokäsikirjoituksiksi.

Käsikirjoituksia tehtiin kaikkiaan viidestä teemasta esteettömyyden ja selkokielisyyden näkökulmasta. Tässä tekstissä esitellään yksi teema, heikot jäät.

Käsikirjoitusten tausta ja lähtökohdat

Työapajassa pohdittiin, mitä visuaalista informaatiota tallenteen tulisi välittää katsojalle. Miten informaatiota voitaisiin tehostaa esimerkiksi kuvien tai symbolien avulla? Opiskelijoiden mielestä videoissa tulisi esittää heikkojen jäiden visuaaliset tunnusmerkit, kuten esimerkiksi vettä jäällä, tummat vetiset jalanjäljet, keltainen/musta jää, avoveden laikut ja virtaavaa vesi. Videossa olisi myös hyvä näyttää, miltä näyttää vahva ja kantava jää.

Samoin tärkeiksi koettiin myös asianmukaiset varusteet, jotka pitäisi olla aina mukana jäälle lähtiessä. Punainen rasti -symboli voisi ilmentää vaaran paikkaa tai ei-toivottua toimintaa. Vihreä väkänen puolestaan turvallista tai toivottua toimintaa.

Mustavalkoinen kuva ja riskitekijät

Videon välittämän informaation tavoitteena on tapaturman ennaltaehkäisy: auttaa tunnistamaan heikon jään merkit sekä estää heikolle jäälle meneminen. Heikot jäät- videon kuvauksista vastasi Kymenlaakson pelastuslaitos. Videolle suunniteltiin tapahtuma, jossa pilkkijä laittaa naskalit kaulalle ja lähtee keväisen aurinkoisessa säässä jäälle.

Alun perin ajatuksena oli lisätä naskalien kohdalle vihreä symboli. Ympäristöstä näytettäisiin heikkojen jään merkkejä ja punainen rasti- symbolia. Videoiden editointivaiheessa punaisten ja vihreiden symbolien lisääminen ilmeni kuitenkin hankalaksi. Kuvaustiimi ehdottikin, että näytetään riskitekijät mustavalkoisina ja hidastettuina otoksina, jolloin asia erottuu visuaalisesti symbolia selkeämmin.

[Alt-teksti: mustavalkoinen kuva, jossa jäihin pudonnut mies pelastautuu naskalien avulla takaisin jäälle. Kuvassa on teksti pilkkijä pääsee naskalien avulla pois vedestä.]
Kuva 1. Kuvauksista vastasi Kymenlaakson pelastuslaitos. (LAB 2022b; kuvakaappaus LAB Focus)

Nähtyään koeversion videosta, jossa riskitekijät oli toistettu mustavalkoisina ja hidastettuina useasta eri kuvakulmasta hanketyöryhmä totesi nämä tehosteet toimivammaksi vaihtoehdoksi kuin symbolit. Videoon lisättiin kuitenkin vielä varoituskolmio heikoista jäistä (Kuva 2).

[alt-teksti: videokuvassa on ranta, jossa on sekä jäätä että sulaa. Kuvan päälle on lisätty suuri keltapohjainen varoituskolmio, joka on kansainvälinen heikkoja jäitä osoittava varoitusmerkki. Kolmiossa on tyylitelty ihmishahmo ja särkyvä jään pinta.]
Kuva 2. Varoituskolmio lisättiin tehosteeksi. (LAB 2022b; kuvakaappaus LAB Focus)

Videoita tuotettiin onnettomuuksia ehkäisevästä näkökulmasta kaikkiaan viisi kappaletta yhteistyössä Etelä-Karjalan ja Kymenlaakson pelastuslaitosten edustajien kanssa. Valmiita videoita on tarkoitus esittää Kaakkois-Suomen rajanylitysasemilla.

Heikot jäät -video on nähtävissä osoitteessa https://www.youtube.com/watch?v=w1p5Ay6bs7s  (Linkki 1.)

Kirjoittajat

Mia Ikonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa sosiaalialan lehtorina sekä projektiasiantuntijana CB-Safe -hankkeessa (LAB 2022a).

Tia Windahl työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa terveysalan lehtorina ja projektiasiantuntijana CB-Safe -hankkeessa.

Lähteet

Ikonen, M. & Windahl, T. 2022. Sosionomiopiskelijat turvallisuustiedon äärellä. LAB Focus. Viitattu 22.9.2022. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/sosionomiopiskelijat-turvallisuustiedon-aarella/

LAB. 2022a. CB-Safe. Cross-border safety, accident prevention and management. Hanke. Viitattu 31.10.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/cb-safe

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022b. CB-Safe – Heikot jäät 2022. Video. Viitattu 1.11.2022. Saatavissa https://www.youtube.com/watch?v=w1p5Ay6bs7s