digimentorointi

2 artikkelia

Digitalisaation onnistuminen on organisaation johdon ja henkilöstön osaamisen summa

Kasvava palveluntarve ja ikääntyvä väestö suhteessa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten saatavuuteen edellyttävät muutoksia palvelujen rakenteissa ja uusien toimintamallien kehittämistä. Digitalisaation hyödyntäminen on merkittävässä roolissa. Digiosaamisen […]

Digimentorointi tukemassa ulkomaalaistaustaisia sairaanhoitajia

Sairaanhoitajapula koskettaa koko Suomea (Sairaanhoitajat 2021). Ulkomaalaistaustaisten terveydenhuollon ammattilaisten työllistymisaste on heikompi verrattuna suomalaissyntyisiin hoitajiin. Kun kantasuomalaisista terveydenhuollon ammattilaisista työllistyi 96 prosenttia, oli työllistymisaste maahanmuuttajataustaisilla […]