Optimoitujen komposiittiosien 3D-tulostus

LAB-ammattikorkeakoulun Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt (EKI) -hankkeessa vuonna 2021 valmistuneen kiertotalouslaboratorion yksi uusista hankinnoista on Anisoprint A3 Composer 3D-tulostin. Anisoprintin 3D-tulostustekniikka (CFC=Composite Fiber Coextrusion) eroaa perinteisestä pursotustekniikkaan perustuvasta FFF-tulostuksesta (FFF=Fused Filament Fabrication) siten, että yhden ekstruuderin eli suulakepuristimen sijaan niitä on kaksi, joista toinen muoville ja toinen kuidulle. (Anisoprint 2022a.) Linkki EKI-hankkeen kotisivulle.

Anisoprint 3D-tulostin, leveys 460х syvyys 297х korkeus 210mm, valkoisella pöydällä.
Kuva 1. Anisoprintin 3D-tulostimen tulostusalue on A3 paperin kokoinen, kappaleen korkeus voi olla maksimissaan 210mm. (Kuva: Kusti Ruokamo)

Mallinnus ja Aura slicer-ohjelma

Tulostettava kappale mallinnetaan ensin CAD-ohjelmalla (esim. SolidWorks), minkä jälkeen mallinnus avataan Anisoprintin omassa Aura-ohjelmassa. Anisoprint Aura slicer on suunniteltu sekä jatkuvaan, kuitu-3D-tulostukseen patentoiduilla CFC-tulostimilla, että tavanomaiseen pursotustekniikkaan perustuvaan FFF-tulostukseen. Aura-ohjelman avulla voidaan säätää lukuisia eri tulostusparametrejä, kuten esimerkiksi sitä kuinka paljon hiilikuitua käytetään ja missä kohdassa sitä käytetään, jotta saadaan optimoitua valmistettavan kappaleen eri ominaisuuksia.

Kuvakaappaus Aura-ohjelmasta, missä näkyy tulostettava kappale, lisäksi oikealla näkyy valikot mistä voidaan säätää mm. valmistettavan kappaleen täyttöastetta ja hiilikuidun määrää sekä muita haluttuja tulostusparametrejä.
Kuva 2. Aura-ohjelma, jonka avulla voidaan säätää mm. valmistettavan kappaleen täyttöastetta ja hiilikuidun määrää. (Kuva: Kusti Ruokamo)

Anisoprint-tekniikka

Tekniikka soveltuu optimoitujen komposiittiosien ja -rakenteiden valmistukseen. Optimoiduilta osilta ja rakenteilta vaaditaan tiettyjä fysikaalisia ja mekaanisia ominaisuuksia. Termoplastiset polymeerit eli kestomuovit ovat uudelleen lämmön avulla muovattavia polymeerejä. (Hintsala 2013, 11) Anisprintin 3D-tulostusprosessissa matriisimuovina toimivaa kestomuovia voidaan vahvistaa jatkuvilla kuiduilla, yhdistää ja kovettaa yksivaiheisessa täysin automatisoidussa prosessissa, joka ei vaadi jälkikäsittelyä tai työkaluja. Kaksi matriisinen (lämpökovettuva + kestomuovi) menetelmä varmistaa alhaisen huokoisuuden, kuidun hyvän tartunnan polymeeriin sekä erinomaiset mekaaniset ominaisuudet. Lisäksi Anisoprintin tulostimissa on avoin muovimatriisi, mikä tarkoittaa, että sillä voidaan tulostaa kaikkia erilaisia kestomuovilaatuja. (Anisoprint 2022a.)

3D-tulostus käynnissä, kuvassa näkyy, kun 3D-tulostimen ekstruuderi lisää vaaleasävyistä sulaa muovia kerros kerrokselta.
Kuva 3. Polkupyörän tankoon kiinnitettävän urheilukellonpidike tulostumassa Anisprint A3 composer 3D-tulostimella. (Kuva: Kusti Ruokamo)

Anisoprint 3D-tulostuksen edut ja käyttökohteet

Laitteella voidaan tulostaa loppukäyttöosia, jotka ovat vahvempia, kevyempiä ja halvempia kuin niiden vastaavat osat, jotka on valmistettu muista materiaaleista (metalli, muovi, optimoimattomat komposiitit). Laite soveltuu myös kierrätysmuoveista ja kuiduista tehtäviin komposiittituotteisiin.

Anisoprint-tekniikalla on valmistettu mm. lentokoneen istuimien tukia. Optimoidun komposiittituotteen avulla voitiin korvata metallista valmistettu istuin tuki, jolloin lentokoneen painosta saatiin vähennettyä 25 kg painoa, joka puolestaan säästi polttoainetta vuositasolla 50 000 dollaria yhtä lentokonetta kohden. (Anisoprint 2022b)

LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratorio palvelee myös yrityksiä. Valikoimasta löytyy erilaisia vaihtoehtoja tutkimus, kehitys ja innovaatiotoimintaan. Myös yksiölliset räätälöinnit onnistuvat. Monipuolinen laitekanta mahdollistaa erilaiset pilotit sekä analysointi- ja asiantuntijapalvelut. Anisoprint 3D Composer mahdollistaa alueen yritysten kanssa yhteistyössä tehtävien uusien kestävien loppukäyttöosien prototyyppien suunnittelun ja valmistuksen. Linkki kiertotalouslaboratorion sivulle ja palvelukuvauksiin.

Kirjoittaja

Kusti Ruokamo toimii kehitysinsinöörinä LAB-ammattikorkeakoulun kiertotalouslaboratoriossa ja kiertotaloutta edistävissä hankkeissa.

Lähteet

Anisoprint. 2022a. Composite 3D printing 101. Viitattu 4.4.2022. Saatavilla. https://anisoprint.com/blog/composite3dprining101/

Anisoprint. 2022b. Aircraft seat support. Viitattu 4.4.2022. Saatavilla. https://anisoprint.com/cases/aircraft-seat-support/

Hintsala, T. 2013. Termoplastisen polyuretaanimateriaalin soveltuvuus mikronestekanavistojen kuumapuristamiseen rullalta rullalle painokoneella. Opinnäytetyö. Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Viitattu 11.4.2022. Saatavilla. https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/56046/Hintsala_Topi.pdf?sequence=1

Linkit

Linkki 1. LAB. 2022. EKI: Energia- ja kiertotalouden toimintaympäristöt. viitattu 04.04.2022. Saatavilla. https://lab.fi/fi/projekti/eki

Linkki 2. LAB. 2022. Laboratoriopalvelut. Kiertotalouslaboratorio. viitattu 04.04.2022. Saatavilla. https://lab.fi/fi/palvelu/kiertotalouslaboratorio