Geoparkit kestävän matkailun vetovoimatekijöiksi

2 artikkelia

Geoparkien merkityksistä erilaisille kohderyhmille

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, jolla sijaitsee kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Alueiden tärkeimpiä tehtäviä ovat luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan […]

Geopark-alueiden matkailuun haetaan kasvua Saksan markkinoilta

Suomeen kohdistuva kansainvälinen matkailu on elpymässä Covid-19-pandemian jälkeen. Maiden välisessä vertailussa kärkipaikat ovat Venäjä-lähtöisen matkailun romahtamisen jälkeen vallanneet Saksa, Ruotsi ja Britannia (Tilastokeskus 2023). Saksalaisia […]