toimintaympäristö

2 artikkelia

Geoparkien merkityksistä erilaisille kohderyhmille

Geopark on yhtenäinen maantieteellinen alue, jolla sijaitsee kansainvälisesti merkittäviä geologisia kohteita. Alueiden tärkeimpiä tehtäviä ovat luonto- ja kulttuuriarvojen vaaliminen, paikallisidentiteetin vahvistaminen sekä kestävän kehityksen mukaisen elinkeinotoiminnan […]

PESTE-analyysin avulla monipuolinen kuva muuttuvasta toimintaympäristöstä

TUTU eli Tulevaisuus tutuksi -verstas hanke toteutti vuoden 2023 alussa neljän kerran tulevaisuuden ennakointikoulutuksen eteläkarjalaisille mikro- ja pienyrittäjille. Verkossa toteutettuun koulutukseen osallistui 10 yrittäjää. TUTU-verstas hankkeen tavoitteena […]