kehitysvammaisuus

3 artikkelia

Asiakastyytyväisyyskyselyllä osallisuutta kehitysvammaisten asumisyksikössä

Sosiaalihuoltolain mukaan sosiaalihuollon toimintayksiköllä tulee olla palvelun laadun, turvallisuuden ja asianmukaisuuden varmistamiseksi omavalvontasuunnitelma, jonka toteutumista pitäisi selvittää säännöllisesti keräämällä asiakaspalautetta asiakkailta, heidän läheisiltään ja henkilökunnalta […]