Moniammatillisuus

11 artikkelia

Hyvinvointia Huoltamolla – yhteisöllisen oppilashuollon jalkautuva toimintamalli

Lahden kaupungin idän alueen yläkouluissa on kehitetty yhteisöllisen oppilashuollon jalkautuvaa Huoltamo-toimintamallia. Toimintamalli kokoaa yhteen yläkoulujen oppilashuollon toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan moniammatillisessa yhteistyössä nuorten toiveista lähtöisin […]

Kehittämispäivät monialaista yhteistyötä vahvistamassa

Yhteiset kehittämispäivät eri viranomaisten kesken voivat olla vastaus monialaisen yhteistyön haasteisiin suhteessa lasten luvattomiin poissaoloihin sijaishuollosta. Poissaolot vaarantavat lapsen hyvinvoinnin ja terveyden sekä kasvun ja […]

Varhaiskasvatuksen perheohjaaja perheiden tukena Tuusulassa

LAB-ammattikorkeakoulun YAMK-opinnäytetyönä (Suoperä & Toivonen 2021) toteutettiin tutkimuksellinen kehittämishanke, jossa kehitettiin varhaiskasvatuksen perheohjaajan toimintamallia osaksi Tuusulan kunnallisia varhaiskasvatuspalveluja. Varhaiskasvatuksen perheohjaajan toimintamallia kehitettiin varhaiskasvatuksessa toimivien ammattilaisten […]

Kohti moniammatillista oppimista VOO-harjoittelussa

Parhaiden mahdollisten terveyspalveluiden saavuttamiseksi terveysalan ammattilaiset toimivat yhdessä yhteisiä tavoitteita kohden. Terveysalan opiskelijoille moniammatilliseen työskentelyyn oppiminen edellyttää tiedon soveltamista ja käytännön taitojen harjoittelua yhdessä. Moniammatillisessa […]