prosessikuvaus

2 artikkelia

Prosessijohtamista yhteiskehittäen ja osallistavin menetelmin

Varhaiskasvatuslaki (540/2018) velvoittaa kunnat järjestämään varhaiskasvatusta. Laki mahdollistaa kunnalle järjestää varhaiskasvatuksen omana palvelutuotantonaan, ostopalveluna tai palvelusetelillä yksityiseltä varhaiskasvatuksen palveluntuottajalta. Kunta voi myös ottaa käyttöön yksityisen […]