sähköiset palvelut

3 artikkelia

Opiskeluterveydenhuollon sähköisistä palveluista tukea nuorten hyvinvoinnin edistämiseen

Valtaosan nuorten terveyshaitoista aiheuttavat mielenterveys- ja päihdehäiriöt, ja ne ovat merkittävässä osassa syrjäytymisen ja pitkäaikaisen työkyvyttömyyden riskitekijöinä. Suomessa arviolta noin 20–25 prosentilla väestöstä on jonkinasteisia […]

eAmmattilainen ja esimies voivat yhdessä tukea sähköisten terveyspalveluiden käyttöä

Kymenlaakson sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä, Kymsote, halusi vahvistaa sähköisten palveluiden käyttöä terveysasemien vastaanottotyössä. Terveysaseman henkilöstöllä on käytössä muun muassa Kanta.fi -arkistopalvelut, sähköinen yhteydenottolomake, Terveyskylä.fi– ja […]