systeeminen ajattelu

3 artikkelia

Yritysten muutoskyvykkyyttä tuetaan osaamisen ekosysteemissä

Covid-pandemian myötä kiinnostus resilienssin edistämiseen on lisääntynyt sekä tutkimuksessa että kehittämistyössä. Systeeminäkökulma sitoo yhteen toisiinsa kytköksissä olevat organisaatiot ja niiden toimijat paikallisesti, alueellisesti, kansallisesti sekä […]