yhteiskuntavastuu

3 artikkelia

Miten yhteiskunnallinen yrittäjyys ja yhteiskuntavastuu ohjelmat eroavat toisistaan?

Monet yhteiskunnallisen yrityksen tai yrittäjyyden tieteelliset määritelmät jättävät avoimeksi kysymyksen siitä, mitä eroa on yhteiskunnallisella yrittäjyydellä ja yhteiskuntavastuuohjelmilla. Osa tutkijoista on jopa rinnastanut yhteiskunnallisen yrittäjyyden […]