Vetovoimaisuus

3 artikkelia

Opiskelijanäkökulmalla vahvistusta oppilaitos- ja työelämäyhteistyöhön

LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus rakentavat oppilaitosten alueellista yhteistyömallia Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyysjaoston myöntämällä avustuksella Yritys-Hunter-projektissa. Rakenteilla olevan yhteistyömallin tavoitteena on tukea LABin, LUT-yliopiston ja […]