Vastuullisuus yrityksissä on vapaaehtoinen pakko

Vuoden takaiseen verrattuna mediassa on tapahtunut muutos, nimittäin yritysten mainonnassa. Kun vuosi sitten yritykset olivat ”vihreitä” ja ”ympäristöystävällisiä”, on pääfokus nyt keskittynyt siihen, että yritys toimii vastuullisesti. (Rantanen 2021, 53.) Jotta yritykset voivat mainostaa olevansa vastuullisia, tulee myös toimenpiteitä tämän saavuttamiseksi olla jo tehtynä. Vastuullisuus pitää sisällään ympäristöasioiden huomioinnin lisäksi myös sosiaaliset sekä taloudelliset vastuukysymykset. Vastuullinen yritys voi itse määrittää pitkälle omat vastuuteemansa, koska yhteneväistä raportointipohjaa ei ole. Työkaluja on paljon, mutta tietyt raportointimallit ovat nousseet kansainvälisesti suosituimmiksi, joista tunnetuimpana GRI-raportointi. (Hellström, Nieminen & Parkkonen 2020, 11.)

kuvassa avoin ksäi jonka päällä maapallo
Kuva 1. Yritysten mainonnan keskiössä on ympäristöasioiden tilalla vastuullisuus. (Geralt 2021)

Kuluttaja ohjaamassa yrityksiä

Yrityksiä ohjaa ennen kaikkea toiminnan kannattavana pysyminen. Kannattavaa toiminnasta tekee se, että kuluttajat sijoittavat yrityksen palveluihin tai hyödykkeisiin. Vastuullinen toimintatapa tuleekin ottaa vakavasti sillä vuoden 2019 ilmastobarometrin mukaan 41 % ihmisistä on muuttanut toimintatapaansa ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi, kun luku vuonna 2015 on ollut 29 %. (Suomen Akatemia 2019.) Kuluttajilla on siis selvä viesti yrittäjille: ilmastokriisi tulee ratkaista teoilla. Vastuullisuuden sateenvarjon alla on ympäristöasioiden lisäksi myös muita tärkeitä teemoja, kuten yhdenvertaisuus sekä tasa-arvoisuus.

Kohti vastuullisuutta

Vaikka vastuullisuusasioiden huomioiminen ei ole vielä pakollista pienemmissä yrityksissä, olisi yritysten aika tarttua haasteeseen, sillä vastuullisuutta voidaan pitää megatrendinä, joka ei ole ohimenevä teema. Vastuullisuutta kannattaa alkaa rakentamaan keskustelemalla, luomalla strategiaa sekä olemalla vastaanottavaisena sille, mitä maailmassa tapahtuu vastuullisuuden saralla. Yrityksen ei kannata jäädä roikkumaan vanhoihin mittareihin, vaan uskaliaasti avata katsettaan huomaamaan myös sidosryhmien sekä hankintaketjujen vastuullisuusasioita. Erityisesti kansainvälisillä yrityksillä hankintaketjut saattavat johtaa maihin, missä ihmisoikeusasioissa olisi vielä parannettavaa. Vastuullisuudessa tärkeintä ei ole tuottaa raportteja, joissa kerrotaan onnistumisista, vaan ottaa rohkeasti kantaa siihen, mitä kohti ollaan pyrkimässä ja mikä koetaan haasteelliseksi. Olennaisuus sekä avoimuus ovat avainsanoja.

Kuvituskuvassa erilaisia taulukoita
Kuva 2. Vastuullisuudesta raportoiminen on yritykselle kannattavaa. (PhotoMIX-Company 2016)

Moni yritys on kuitenkin jo vastuullinen, vaikka siitä ei ole raportoitu. Yrityksen yksi toimintaedellytys on luottamuksellinen toiminta, joka tarkoittaa myös vastuullisuutta. Painetta vastuullisuusasioiden läpinäkyvyyteen on paljon, minkä vuoksi näidenkin yritysten asialistalla tullee olemaan vastuullisuusasioista raportoiminen. Raportoinnin ydinsanoma muodostuu mittareista, tavoitteista sekä konkreettisista tuloksista. (Koipijärvi & Kuvaja 2020, 48). Raportointi on lopulta ainoa tapa markkinoinnin ja mainonnan lisäksi, jolla yritys voi kertoa avoimesti toiminnastaan.

Kirjoittajat

Elina Rantanen työskentelee ympäristöpäällikkönä Lahden Talot Oy:ssä. Ympäristöasioiden rinnalle ovat nousseet vahvasti myös muut vastuullisuuskysymykset, joihin Rantanen perehtyi YAMK-opinnäytetyössään ja soveltaa niitä Lahden Talot Oy:n toiminnassa.

Anne-Marie Tuomala työskentelee lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Teknologia-yksiköstä.

Lähteet

Hellström, E., Nieminen, K. ja Parkkonen, P. 2020. Polkuja tavoitteelliseen kestävyysraportointiin. Helsinki: Sitra. [viitattu 13.10.2021]. Saatavissa: https://media.sitra.fi/2020/05/05160741/polkuja-tavoitteelliseen-kestavyysraportointiin.pdf

Koipijärvi, T. & Kuvaja, S. 2020. 2. uudistettu painos. Yritysvastuu 2.0. Helsingin seudun kauppakamari.

Rantanen, E. 2021. Vastuullisuusnäkökohtien tunnistaminen ja vastuullisuusraportoinnin kehittäminen Lahden Talot Oy:ssä. Opinnäytetyö, ylempi AMK.  LAB-ammattikorkeakoulu, Tekniikan ala, Kestävä yhdyskunta -koulutusohjelma. [viitattu 13.10.2021]. Saatavissa: https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021102919033

Suomen Akatemia. 2019. Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen. [viitattu 11.10.2021]. Saatavissa: https://www.aka.fi/suomen-akatemian-toiminta/ajankohtaista/tiedotteet-ja-uutiset/2019/ilmastobarometri-2019-suomalaiset-haluavat-ilmastokriisin-ratkaisut-politiikan-ytimeen/

Linkit

Ympäristöhallinto. 2019. Ilmastobarometri 2019: Suomalaiset haluavat ilmastokriisin ratkaisut politiikan ytimeen. [viitattu 11.10.2021]. Saatavissa: https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Kartat_ja_tilastot/Ilmastobarometri_2019_Suomalaiset_haluav(49670)

Kuvat

KUVA 1. Geralt. 2021. 6135743. Pixabay. [viitattu 11.10.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-6135743/

KUVA 2. PhotoMIX-Company. 2016. 1263422. Pixabay. [viitattu 11.10.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-1263422/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.