Tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmällä -työpaja

Vuoden 2021 aikana Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa on pidetty työpajoja erilaisiin teknologioihin liittyen. Toiminnanohjausjärjestelmät nousivat esiin työpajojen kautta yrityksiä kiinnostavana aiheena. Hankkeessa järjestettiin tähän vastauksena ”Tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmällä” työpaja 10.11.2021. Asiantuntijana työpajassa toimi Juho Posti Netbaron Solution Oy:stä. Työpaja oli suunnattu päijäthämäläisille yrityksille ja työpajassa keskityttiin toiminnanohjausjärjestelmään ja niiden tehostavaan vaikutukseen yrityksen liiketoimintaan.

Toiminnanohjausjärjestelmä on prosessi, jota yritykset käyttävät integroidakseen tärkeitä osia liiketoiminnassaan. Toiminnanohjausjärjestelmien ohjelmistot ovat tärkeitä yrityksille, sillä ne auttavat resurssien allokoinnin suunnittelussa, integroimalla kaikki yrityksen prosessit yhteen systeemiin. (The Investopedia Team 2021)

Sinisävyinen dia jossa teksti: Tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmällä, Juho Posti, Netbaron Solutions Oy
Kuva 1. Tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmällä työpaja. (Kuva: Pauliina Poso)

Toiminnanohjausjärjestelmän toiminta ja tehokkuus

Postin (2021) mielestä toiminnanohjausjärjestelmän tulisi ajatella kattavan koko liiketoiminta, sillä silloin sen avulla voidaan saavuttaa paras hyöty. Parhaimmillaan toiminnanohjausjärjestelmä tehostaa palveluja sekä toimintaa, ja sen avulla voidaan tehdä reaaliaikaista seurantaa. Mitattavuus ja datan analysointi helpottavat päätöksentekoa. Toiminnanohjausjärjestelmän tulisi siis parantaa työn laatua, sillä tarvittava tieto on saatavilla silloin kun sitä tarvitaan niille henkilöille, jotka sitä tarvitsevat. Näin sisäisen kuin ulkoisenkin asiakkuuden laatu paranee. Ulkoisessa asiakkuudessa esimerkiksi uusintatilausten prosessointi nopeutuu. Toisaalta taas myös viestintä talon sisällä on tehokasta ja tarvittava tieto on saatavilla, mikä parantaa sisäisen asiakkuuden laatua. (Posti 2021)

Liiketoiminta tehostuu toiminnanohjausjärjestelmän avulla monin eri tavoin. Toiminnanohjausjärjestelmän avulla tieto seuraa työvaiheesta toiseen prosessin mukana, eikä yksittäisestä työntekijästä tule korvaamatonta. Asiakashistorian käyttö nopeuttaa palvelua ja parantaa asiakaskokemusta. Tieto kirjataan vain kerran ja se on heti saatavilla. Toiminnanohjausjärjestelmä tukee myös liiketoiminnan kehitystä, sillä se muuttuu liiketoiminnan mukana ja skaalautuu liiketoiminnan kehittyessä. Liiketoiminta voi muuttua esimerkiksi tuotteen vaihtuessa palveluksi. Hyvä toiminnanohjausjärjestelmä auttaa havaitsemaan ja analysoimaan kehityskohteita eli se auttaa kehittämään prosesseja. (Posti 2021)

Erilaisia datasta piirrettyjä kaavioita ja graafeja mobiililaiteissa
Kuva 2. Toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa hyödyllistä dataa. (Hassan 2018)

Esimerkki koko liiketoiminnan sähköistämisestä

Posti (2021) kertoi esimerkkitapauksesta, jossa koko yrityksen liiketoiminta sähköistettiin. Kyseessä on mobiililaitteiden huoltoa tekevä yritys. Uudella yrityksellä oli tarve huoltotöiden kirjaukselle, ja kun tätä lähdettiin toteuttamaan, huomattiin että tarve voisi olla suurempi. Nyt yrityksessä on käytössä kokonaisvaltainen toiminnanohjausjärjestelmä. Se sisältää kassan, tilauksen ja varaustenhallinnan, myynnin- ja ostolaskut, huollonohjauksen ja kohta myös työajanseurannan. Kaikki tämä tapahtui yhden vuoden aikana. (Posti 2021)

Kirjoittaja

Pauliina Poso työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Teknologia-yksikössä ja asiantuntijana Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa.

Lähteet

Posti, J. 2021. Tehokkuutta toiminnanohjausjärjestelmällä. Esitys Alueellinen teknologiakartta hankkeen työpajassa. 10.11.2021.

The Investopedia Team. 2021. Enterprise Resource Planning (ERP). Investopedia. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://www.investopedia.com/terms/e/erp.asp

Linkit

Linkki 1. LAB. 2021. Alueellinen teknologiakartta. [Viitattu 12.11.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/alueellinen-teknologiakartta

Kuvat

Kuva 2. Hassan, M. 2018. Toiminnanohjausjärjestelmä tuottaa hyödyllistä dataa. Pixabay / CCO. [Viitattu 12.11.2021] Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-3782319/