toiminnanohjausjärjestelmä

3 artikkelia

Toiminnanohjausjärjestelmät terveydenhuollossa – hyötyjen ja käyttöönoton menestystekijöiden äärellä

Erilaiset tuotannon toiminnanohjausjärjestelmät ovat jo laajasti käytössä teollisuuden aloilla. Myös terveydenhuolto on alkanut kiinnostua järjestelmien käyttöönotosta. Toimivalla toiminnanohjauksella voidaan vaikuttaa sairaalaoloissa samoihin perusperiaatteisiin kuin muilla […]