Tekoälyä yrityksille, osa 3 – visuaalinen luovuus

Visuaalinen luovuus tekoälyn tuella -valmennuspäivä houkutteli LAB-ammattikorkeakouluun jälleen luokan täyteen yritysten ja yhdistysten edustajia, joita yhdisti kiinnostus uusimpien tekoälyteknologioiden hyödyntämiseen liiketoiminnassaan. Toisen valmennuspäivän aikana huhtikuun alussa opittiin ja kokeiltiin tekoälyn hyödyntämistä tekstien kanssa (Andelin 2024). Nyt valmennuksen kolmantena päivänä hyödynnettiin jo opittuja taitoja ja sovellettiin niitä kuvien ja videoiden luomiseen ja muokkaamiseen.

Päivä alkoi rennosti aamukahvien ja osallistujien tekoälykuulumisten vaihdolla, mikä loi avoimen ja inspiroivan ilmapiirin. Osallistujat olivat valmennuspäivien välillä tehneet muun muassa MyGPT-assistentteja, tekstien muokkaamista usein eri tavoin, tiedon ja ideoiden hakua sekä jopa tekoälymusiikkia. Vertaisoppiminen ja kokemusten vaihto onkin tärkeä osa valmennusohjelmaa.

[Alt-teksti: mies pitää luentoa salissa, näyttötaululla erilaisia kuvia.]
Kuva 1. Valmentaja Jan-Erik Sandelin esitteli tekoälyn tulkintaa Röllistä. (Kuva: Ninni Andelin)

Kehotteita ja videoavatareja

Valmennuspäivä syveni nopeasti tekoälykuvien luomisen nykymahdollisuuksiin. Osallistujat saivat kattavan käsityksen siitä, kuinka kehotteiden avulla voidaan ohjata tekoälyä luomaan visuaalisesti vaikuttavia kuvia. DALL-E:n ja Leonardo.ai:n esittely toi esille tekoälyn roolin ideoiden visualisoinnissa ja konkreettisten kuvien muokkaamisessa. Jokaisen palvelun esittelyn jälkeen osallistujat pääsivät kokeilemaan itse kuvien käsittelyä kussakin sovelluksessa.

Iltapäivän aikana keskityttiin syvemmin kuvanmuokkaukseen ja keskusteltiin kuvapankkien sekä itse luotujen kuvien hyödyistä ja haasteista. Midjourneyn ja Stable Diffusionin sekä videoihin liittyvien tekoälysovellusten käytännön esimerkit havainnollistivat, miten tekoäly voi toimia eri tarkoituksiin monenlaisilla käyttäjillä. Ryhmä oppi myös toteuttamaan HeyGenilla omasta valokuvasta tehdyn videon sekä monikäyttöisemmän videoavatarin. Iltapäivän työpajatyöskentelyn aikana valmennuksen järjestäjät kuvasivat osallistujista videoita, joita he voivat hyödyntää videoavatarin luomisessa.

[Alt-teksti: luokkahuoneen suuri näyttötaulu on muuttunut sekavia kuvia sisältäväksi, ja luennoivan miehen tilalla on maalausteline.]
Kuva 2. Valmennuspäivänä kokeiltiin kuvien käsittelyä tekoälyllä. Tekoäly muutti valokuvan maalaukseksi ja sen mukana myös valmentajan. (Kuva: Leonardo.ai / Ninni Andelin)

Vertaisoppimista ja käytännön esimerkkejä

Osallistujat kehittivät päivän aikana omia projektejaan, mikä mahdollisti vertaisoppimisen ja kokemusten jakamisen monipuolisen keskustelun muodossa. Vuorovaikutteisuudesta ja käytännönläheisyydestä yhdistettynä taustatietoihin ja teoriaan on valmennuksen aikana saatu myös hyvää palautetta.

Päivä päättyi yhteenvetoon ja pohdintaan seuraavista askeleista. Valmentajat korostivat jatkuvan oppimisen ja kokeilun merkitystä, kun tavoitteena on pysyä kehityksessä mukana ja hyödyntää tekoälyä yhä luovemmin. Visuaalisen luovuuden valmennuspäivä ei ainoastaan syventänyt osallistujien ymmärrystä tekoälyn mahdollisuuksista, vaan myös innosti heitä viemään oppeja käytäntöön omien organisaatioidensa toiminnassa.

Koulutus jatkuu seuraavaksi valmennuspäivänä, jonka aiheena on tekoälyn hyödyt ja tehokkuus toimistotyössä. Valmennuksen vaiheista kerrotaan artikkelisarjassa LAB Focus -blogissa. Valmennus on osa Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää päijäthämäläisten yritysten osaamista generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä. Hanketta toteuttaa LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja sitä osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Päijät-Hämeen liitto (LAB 2024).  

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeessa.

Lähteet

Andelin, N. 2024. Tekoälyä yrityksille, osa 2 – tekstien generointi. LAB Focus. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tekoalya-yrityksille-osa-2-tekstien-generointi/

LAB. 2024. Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.4.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tekoalysta-tehokkuutta-ja-asiakkuuksia