Tekoälyä yrityksille, osa 4 – toimistosovellukset ja tehokkuus

Neljäs valmennuspäivä Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeessa toi osallistujille konkreettisia esimerkkejä siitä, kuinka toimistotyötä voidaan tehostaa tekoälyn avulla. Viimeksi ryhmä perehtyi visuaaliseen luovuuteen ja tekoälykuviin (Andelin 2024), kun tällä kertaa keskityttiin toimistosovelluksiin ja toimistotyön tehostamiseen.

Päivä alkoi jälleen osallistujien tekoälykuulumisilla. Kokemuksia oli kertynyt lisää, osallistujat olivat muokanneet tekstejä, luoneet kuvituskuvia, tehneet tiedostoista artikkeleita ja markkinointimateriaaleja ja esimerkiksi pyytäneet tekoälyltä suosituksia oikean emojin valitsemiseksi eri somekanaviin ja kohderyhmille. Yhdessä pohdittiin myös sitä, miten yritykset tuovat tekoälyn hyödyntämistä esille ja missä tapauksissa esilletuomisesta voi olla hyötyä tai haittaa.

Päivän asiasisältö aloitettiin yleisellä katsauksella siitä, miten sähköposteihin liittyvää työtä voidaan parantaa tekoälyn työkaluilla, esimerkkinä Microsoft Copilot. Adobe Fireflyn esittely toi esille, kuinka uusimmat tekoälytyökalut voivat tukea luovaa työtä entistä tehokkaammin tarjoten samalla inspiraatiota omien viestien visuaaliseen rikastamiseen. Esimerkkinä tästä hyödynnettiin seuraavan tekoälytapahtuman sähköpostikutsun luomista valmennuksessa tekoälyn avulla. Keskusteluissa korostui, kuinka tekoäly voi auttaa yrityksiä automatisoimaan toistuvia tehtäviä ja personoimaan viestintää asiakkaiden kanssa. Tämä avaa uusia mahdollisuuksia, tehostaa kommunikaatiota ja parantaa asiakaspalvelua.

[Alt-teksti: suuri luokkahuonetila, jossa henkilö pitää esitystä ja parikymmentä henkilöä kuuntelee.]
Kuva 1. Eve Salo kertoi, kuinka saadaan tehoa sähköpostien laatimiseen. (Kuva: Ninni Andelin)

Chatbottien rakentamista ja sisällöntuotannon tehostamista

Iltapäivässä keskityttiin luovien työkalujen, kuten Canvan ja Photoroomin käyttöön sisällöntuotannossa. Näiden avulla osallistujat näkivät, miten tekstiä ja kuvaa voidaan yhdistää helposti ja visuaalista materiaalia tuottaa nopeasti ja vaivattomasti, mikä säästää aikaa ja resursseja. Ryhmälle tarjottiin myös sukellus chatbotin rakentamiseen ja tekoälyn hyödyntämiseen koodauksen avulla, mikä inspiroi yleisöä näkemään ohjelmoinnin hyödyt uudessa valossa. Osallistujat oppivat myös sen, että tekoäly voi hallusinoida sisällön lisäksi myös koodia.

Päivän päätteeksi käytiin läpi valmistautuminen viimeiseen valmennuspäivään ja osallistujien omien kehittämistehtävien esittelyyn. Valmennuspäivä toteutettiin jälleen vuorovaikutteisesti ja keskusteluissa korostettiin myös vertaisoppimista, kun yritykset ottavat käyttöön uusia teknologioita. Kokonaisuudessaan neljäs valmennuspäivä tarjosi osallistujille uusia tietoja ja taitoja tekoälyn potentiaalista toimistosovellusten tehostajana sekä luovan työn mahdollistajana.

Valmennuksen seuraavana ja viimeisenä päivänä osallistujat esittelevät oppimiaan asioita ja kehitystään tekoälyn kanssa. Valmennus on osa Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hanketta, jonka tavoitteena on kehittää päijäthämäläisten yritysten osaamista generatiivisen tekoälyn hyödyntämisessä. Hanketta toteuttavat LAB-ammattikorkeakoulu sekä Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy, ja sitä osarahoittaa Euroopan aluekehitysrahasto/Päijät-Hämeen liitto (LAB 2024).  

Kirjoittaja

Ninni Andelin toimii LAB-ammattikorkeakoulussa projektipäällikkönä ja TKI-asiantuntijana Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia -hankkeessa.

Lähteet

Andelin, N. 2024. Tekoälyä yrityksille, osa 3 – visuaalinen luovuus. LAB Focus. Viitattu 15.5.2024. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/tekoalya-yrityksille-osa-3-visuaalinen-luovuus/

LAB. 2024. Tekoälystä tehokkuutta ja asiakkuuksia. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 15.5.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/tekoalysta-tehokkuutta-ja-asiakkuuksia