Terveydenhoitajan työ edellyttää vahvaa asiantuntijuutta

Terveydenhoitajakoulutus täyttää 100 vuotta vuonna 2024. Terveydenhoitajakoulutuksen katsotaan virallisesti alkaneen, kun Mannerheimin Lastensuojeluliitto MLL järjesti vuonna 1924 sairaanhoitajille ensimmäiset valtakunnalliset terveyssisarkurssit. Vuonna 1932 Suomeen perustettiin valtion terveydenhuolto-opisto, ja jo seuraavana vuonna alkoi ensimmäinen terveyssisarkurssi. Nykyisin terveydenhoitajakoulutusta järjestetään 18 eri ammattikorkeakoulussa. Terveydenhoitajista koulutetaan laaja-alaisia ja itsenäistä työtä tekeviä ennaltaehkäisevän työn, terveyden edistämisen ja kansanterveystyön asiantuntijoita. (Terveydenhoitajaliitto 2023).

Terveydenhoitaja on empaattinen ja ihmisen puolella

LAB-ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat järjestivät lappeenrantalaisessa kauppakeskus Iso-Kristiinassa terveydenhoitajakoulutuksen esittelyn, jossa ihmisillä oli mahdollisuus mittauttaa verensokeria, verenpainetta ja keskustella terveyteen liittyvistä kysymyksistä. Pisteillä riitti kävijöitä, ja mittausten lomassa opiskelijat kysyivät ihmisiltä mielikuvia terveydenhoitajan työstä. Vastauksissa päällimmäisenä mainittiin terveysongelmissa auttaminen sekä ennaltaehkäisevä työ.

Kuva 1. Terveydenhoitajilla on merkittävä rooli kansanterveyden edistäjinä. (elbaartoo 2017)

Baldwinin ym. (2011) mukaan Amerikassa terveydenhoitajan työ yhdistettiin vahvimmin sairaalatyöhön. Iso-Kristiinassa ihmisillä näytti olevan hyvin realistinen käsitys terveydenhoitajan työstä.  Terveydenhoitajia kuvattiin Iso-Kristiinassa empaattisina ja ihmisten puolella olevina. Terveydenhoitajan työ nähtiin merkityksellisenä ja asiakasryhmänä ihmiset vauvasta vaariin.

Terveydenhoitajakoulutuksen markkinointia hankeyhteistyöllä

Terveydenhoitajajuhlakiertue toteutettiin yhteistyönä terveydenhoitajakoulutuksen ja LAB-ammattikorkeakoulussa meneillään olevien HAVUJA – Veto- ja pitovoimaa hyvinvointialalle ja Share The Care -hankkeiden kanssa. Kiertue alkoi Saimaan ammattiopisto Samposta. Molempien hankkeiden toimenpiteinä on sote-alan koulutusten markkinointi ja työelämän vetovoiman vahvistaminen. (LAB 2024a; LAB 2024b).  

Terveydenhoitajaopiskelijat tunnistavat sote-alan nykyisen negatiivisen julkisuuskuvan ja kokevat tärkeänä sen muuttamisen. Opiskelijoiden mielestä sote-alasta keskusteltaessa tulisi vahvemmin tuoda esille työn mielekkyyttä ja mielenkiintoisuutta. Opiskelijat näkevät, että tapaamalla potentiaalisia hakijoita pystytään välittämään sote-alasta realistista kuvaa ja saamaan koulutusohjelmiin uusia innostuneita opiskelijoita.

Sosiaali- ja terveysala on jo pitkään kamppaillut osaavan henkilökunnan pulasta. Samaan aikaan hakijamäärät ovat laskusuunnassa, kun tarkastellaan pelkästään suomen kansalaisia. Hirsivaaran (2023) mukaan vetovoiman lisäämiseksi on kehitettävä alan ammattien vetovoimaa ja lisättävä toisen asteen yhteistyötä. Terveydenhoitajajuhlakiertue vastasi osaltaan näihin kehittämishaasteisiin.

Kirjoittajat

Irina Tiainen työskentelee hoitotyön lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa ja projektipäällikkönä Share The Care -hankkeessa.

Tiina Simola työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa hoitotyön lehtorina terveydenhoitajan koulutusohjelmassa.

Lähteet

Baldwin, K-A., Lyons R-l. & Isse, M. 2011. Creating a brand image for Public Health Nursing. Viitattu 21.3.2024. Saatavissa https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1525-1446.2010.00899.x

elbaartoo. 2017. Terveys, arviointi. Pixabay. Viitattu 21.3.2024. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/terveys-arviointi-sairaanhoitaja-2382316/

Hirsivaara, S. 2023. SOTEKO-hankkeen loppuraportti 14.3.23. Helsinki: Opetus- ja kulttuuriministeriö. Viitattu 2.4.24. Saatavissa https://api.hankeikkuna.fi/asiakirjat/3941f3ce-2e24-49c5-8351-98c2277b9e4f/a8b81553-681b-4be7-9727-549f59e094d0/RAPORTTI_20230510074715.pdf

LAB. 2024a. HAVUJA ‒ Veto- ja pitovoimaa hyvinvointialalle. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/havuja-veto-ja-pitovoimaa-hyvinvointialalle

LAB. 2024b. Share the Care 2021‒2024: Attracting Men to nursing education to counteract a gender – segregated labour market. Hanke. LAB-ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.3.2024. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/share-care-attracting-men-nursing-education-counteract-gender-segregated-labour-market

Terveydenhoitajaliitto. 2023. Terveydenhoitajakoulutus 100. Viitattu 23.3.2024. Saatavissa https://www.terveydenhoitajaliitto.fi/ajankohtaista/terveydenhoitajakoulutus-tayttaa-100-vuotta-ensi-vuonna-terveydenhoitaja-on-ainutlaatuinen-suomalainen-ammatti-jota-ei-ole-samanlaisena-muualla-maailmassa/