HAVUJA

9 artikkelia

Saattaen vaihdettava – sairaalan ja koulun yhteiset simulaatiot madaltavat kynnystä työelämään

LAB-ammattikorkeakoulun HAVUJA ‒ Veto- ja pitovoimaa hyvinvointialalle -hankkeessa järjestettiin Etelä-Karjalan keskussairaalan henkilökunnan kanssa yhteisiä simulaatioita. Simulaatioihin on hankkeessa osallistunut kymmeniä ensihoitaja- ja sairaanhoitajaopiskelijoita sekä päivystyksessä, […]