Toimivan tilaus-toimitusprosessin merkitys yritykselle ja sen asiakkaille

Tilaus-toimitusprosessi on tavaravirtaan liittyvien toimintojen, tietojen sekä rahavirran käsittelyä (Sakki 2009, 21). Se koostuu monista eri toiminnoista sekä vaiheista, jotka ovat riippuvaisia toisistaan (Nakamo 2020, 4). Kyseinen prosessi alkaa siitä, kun asiakas tekee tilauksen ja se loppuu asiakkaan vastaanottaessa tilauksensa (Pesonen 2007, 135). Laamasen (2002, 54) mukaan ydinprosesseissa jalostetaan tuotoksia sekä ollaan yhteydessä ulkoiseen asiakkaaseen. Tilaus-toimitusprosessi onkin yksi yrityksen tärkeimmistä ydinprosesseista, koska siinä voi syntyä myös asiakastyytyväisyyttä. Tämän takia tilaus-toimitusprosessin tulee olla toimiva sekä tehokas.

Kuvituskuva
Kuva 1. Tilaus-toimitusprosessin toimivuuden tärkeys (Alexas_Fotos 2018)

Asiakastyytyväisyyden merkitys tilaus-toimitusketjussa

Yrityksien tulee huomioida asiakas kaikessa toiminnassa. Asiakastyytyväisyyden tärkeys korostuu koko ajan enemmän, koska asiakkaille on tarjolla monia vaihtoehtoja tuotteiden sekä palveluiden osalta ja heillä on mahdollisuus itse valita haluamansa palvelun tarjoajat. Tilaus-toimitusprosessin toimivuus sekä sen hallinta ovat keinoja parantaa asiakkaiden tyytyväisyyttä sekä sitouttaa heitä yritykseen. Laamasen (2005, 195) mukaan tilaus-toimitusprosessissa tulee kiinnittää huomiota toimitusaikoihin. Toimituksien on oltava virheettömiä sekä oikea-aikaisia. Asiakkaat odottavat saavansa tilaamansa tuotteet nopealla toimituksella. Tuotteiden tilaamisenkin on oltava helppoa sekä vaivatonta.

B2B-yrityksien erilaiset mahdollisuudet toimivan tilaus-toimitusketjun hallinnassa

Etuina B2B-yrityksille on, jos tilaus-toimitusprosessin tilausvaihe etenee automaationa. Tällöin tilaukset voidaan lähettää sähköisesti elektronisena tiedon siirtona yritysten välillä (EDI Electronic Data Interchange) (Hugos 2018, 295). Toisena hyvänä vaihtoehtona yrityksille on, että ne tarjoavat B2B-asiakkaidensa käyttöön itsepalveluportaalin, jonne asiakkaan on helppo syöttää tilauksensa (Järvelä & Lehto 2021, 5-6). Oli tilaustapa mikä tahansa, tulee tilaus-toimitusprosessin palvelun olla tasalaatuista koko prosessin ajan. B2B-asiakkaiden tilauksien tekoa voidaan helpottaa esimerkiksi antamalla heille mahdollisuus nähdä aiempi ostohistoriansa menekin ennustamisen tueksi. Tilaus-toimitusprosessissa myös asioiden ennakointi on tärkeässä roolissa. Esimerkiksi varastossa olisi hyvä olla mahdollisuus lisätä kapasiteettia tuotteiden kysynnän kasvaessa. Laskutuksen tulee myös toimia saumattomasti. Asiakkailla tulee olla mahdollisuus valita itselleen sopiva laskutusvaihtoehto sekä maksutapa yrityksen tarjoamista erilaisista maksuvaihtoehdoista. (Hugos 2018, 295-296.)

Vastuullinen tilaus-toimitusprosessi

Tulevaisuudessa yritysten on huomioitava toiminnassaan myös kestävän kehityksen mukainen tilaus-toimitusprosessin hallinta (Sustainable Supply Chain Management, SSCM), jossa huomioidaan taloudelliset, ympäristölliset sekä sosiaaliset vaikutukset (Choin & Chengin 2015, 129-130 mukaan Seuring & Müller 2008). Vastuullisuudesta onkin tullut kilpailuvaltti yrityksille myös tilaus-toimitusprosessin osalta. Yritykset ovat uuden haasteen edessä pohtiessaan, kuinka tilaus-toimitusketjua voidaan parantaa kustannustehokkaasti huomioiden asiakkaiden toiveet sekä kestävän kehityksen periaatteet.

Kuvituskuva. Vihreä maapallo kämmenellä.
Kuva 2. Kestävän kehityksen merkitys tilaus-toimitusprosessissa (Anncapictures 2018)

Kirjoittajat

Elina Lehto valmistuu tradenomiksi (YAMK) digitaaliset ratkaisut -koulutusohjelmasta LAB-ammattikorkeakoulusta kesällä 2021. Kirjoitus perustuukin osittain hänen opinnäytetyöhönsä.

Linnea Sulkanen toimii markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä Lahdessa.

Lähteet

Choi, T-M. & Cheng, E. 2015. Sustainable Fashion Supply Chain Management from Sourcing to Retailing. Cham: Springer International Publishing. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: https://link-springer-com.ezproxy.cc.lut.fi/book/10.1007%2F978-3-319-12703-3

Hugos, M. 2018. Essentials of Supply Chain Management. Hoboken: Wiley. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://ebookcentral-proquest-com.ezproxy.saimia.fi/lib/lab-ebooks/detail.action?pq-origsite=primo&docID=5313438

Järvelä, A. & Lehto, E. 2021. Tilaus-toimitusprosessin kehittäminen. YAMK-opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu, Liiketalous, digitaaliset ratkaisut. Lahti. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021061115691

Laamanen, K. 2002. Johda liiketoimintaa prosessien verkkona – Ideasta käytäntöön. Helsinki: Suomen Laatukeskus Oy.

Laamanen, K. 2005. Johda suorituskykyä tiedon avulla – Ilmiöstä tulkintaan. Helsinki: Suomen Laatukeskus Oy.

Nakamo, M. 2020. Supply Chain Management – Strategy and Organization. Springer Singapore. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://link-springer-com.ezproxy.cc.lut.fi/book/10.1007%2F978-981-13-8479-0

Pesonen, H. 2007. Laatu! – Asiantuntijaorganisaation laatuopas. Helsinki: Infor Oy.

Sakki, J. 2009. Tilaus-toimitusketjun hallinta – B2B – vähemmällä enemmän. Vantaa: Jouni Sakki Oy.

Kuvat

Kuva 1. Alexas_Fotos. 2018. Säästää säästöporsas keskinäinen yhdessä rahaa. Pixabay. [Viitattu 4.6.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/s%C3%A4%C3%A4st%C3%A4%C3%A4-s%C3%A4%C3%A4st%C3%B6porsas-keskin%C3%A4isen-3451075/

Kuva 2. Anncapictures. 2018. Luonto earth kestävyys lehtiä varoivaisuus sykli. Pixabay. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: Luonto Earth Kestävyys – Ilmainen valokuva Pixabayssa

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *