Tuottavuushankkeet koolla

Xamkin ja LABin työhyvinvoinnin ja tuottavuuden hankkeet kokoontuivat tammikuun alussa jakamaan ajatuksiaan, kokemuksiaan ja ideoitaan LABin Lahden kampukselle. Mukana olivat LABista HENTU- ja ATK-hankkeet sekä Xamkista TUTU- ja Carve-hankkeet. Vaikka näissä neljässä hankkeessa on hieman erilaiset näkökulmat ja kohderyhmät, on tuottavuus jokaisessa hankkeessa eri tavalla keskiössä. Yksikään esillä olleista hankkeista ei ollut LABin ja Xamkin yhteinen hanke, vaan tapaaminen syntyi puhtaasti halusta verkostoitua, tavata hankekollegoja ja vaihtaa ajatuksia kaikkia yhdistävän teeman ympärillä.

Kuva 1. Kokoontumisessa olivat mukana vasemmalta Laura Saar (TUTU), Eila Avelin (TUTU), Elina Ruokoski (HENTU), Soili Saikkonen (HENTU), Hanna Laine (ATK), Milla Lähdeniemi (ATK), Marko Tanskanen (Carve) ja Satu Pulkkinen (TUTU). (Kuva: Kirsi Kiiskinen ATK-hanke)

Jokaiselle hankkeelle jotakin

HENTU – Henkilöstötuottavuuden kehittäminen -hankkeessa kehitetään ja mitataan työelämänlaatua päijäthämeläisissä pk-yrityksissä ja organisaatioissa. Hankkeen ydin on tehdä näkyväksi työhyvinvoinnin kehittämisen vaikutukset henkilöstön kokemaan työelämänlaatuun ja yrityksen tulokseen. Tavoitteena on lisätä esimiesten vuorovaikutusosaamista ja henkilöstön kehittämisideoiden hyödyntämistä. Organisaatiot kaipaavat kipeästi uusia näkökulmia ja toimintatapoja edistää henkilöstönsä hyvinvointia ja parantaa tuottavuutta, kun kilpailu kovenee ja tehokkuusvaatimukset lisääntyvät. Projektien tapaamiselle oli todellakin tilausta, jotta uudet ideat ja toteuttamistavat saadaan mahdollisimman ketterästi käytäntöön.

Asiantuntijatyön työhyvinvoinnin ja tuottavuuden kehittämishankkeen (ATK) tavoitteena on kehittää ja pilotoida asiantuntijaorganisaatioiden työntekijöitä osallistavia toimintamalleja, joiden avulla organisaatiot voivat parantaa yrityksen tuottavuutta ja työhyvinvointia tukemalla ja vahvistamalla tietotyötä tekevien työn hallintaa, innovaatiokykyä sekä taitoja itsensä johtamiseen sekä fyysisestä toimintakyvystä ja työstä palautumisesta huolehtimiseen. Hankkeessa on rakentunut selkeä toimintamalli työntekijöiden äänen kuulemiseen, mutta esimiesten ajatuksiin pääseminen on ollut vielä pohdinnan alla. Tapaamisen ansiosta ATK-hanke sai kättä pidempää etenkin esimiehille suunnatun kyselyn tuottamiseen.

Tukea tuottavuuteen – sote-alan yritykset uudelle aikakaudelle (TUTU) hankkeen yksi keskeinen teema tuottavuuden parantamisen lisäksi on uusien verkostojen luominen ja tämä tapaaminen oli kuin tehty tuohon teemaan. Kuinka pystyisimme projektihenkilöstönä puhumaan verkostoitumisen ja uusien kumppanuuksien puolesta, jos emme itse toimi esimerkkinä. TUTU-hanke sai tapaamisesta kollegiaalista vertaistukea ja uusia näkökulmia. Tapaaminen oli kerrassaan loistava tilaisuus kuulla, miten samaa ilmiötä – tuottavuus ja työhyvinvointi – voidaan lähestyä ja kehittää eri tulokulmista.

CARVE-hankkeen (Työn tuottavuuden parantaminen yksilölliseen vuorokausirytmiin ja rauhoittumishetkiin perustuvalla työn tuunaamisella) tavoitteena on edistää työhyvinvointia kokonaisvaltaisesti yksilö- ja organisaatiotasolla, sekä parantaa työn tuottavuutta erityisesti vuorotyötä ja henkisesti kuormittavaa työtä tekevillä työntekijöillä. Hankkeessa kehitetään työn muokkaamiseksi malleja, jotka perustuvat yksilöllisen vuorokausirytmin tunnistamiseen ja teknologia-avusteisiin rauhoittumis- ja aktivointihetkiin. Työn tuottavuutta pyritään edistämään muokkaamalla esimerkiksi työprosesseja, -aikatauluja ja -tehtäviä yksilöllisesti sopivammiksi. Tapaamisessa saatiin CARVE-hankkeeseen hyviä uusia näkökulmia tuottavuuden käsittelyyn.

Kuva 2. Xamkilaiset tutustuivat samalla myös LABin Lahden kampuksen hienoihin tiloihin. (Kuva: Satu Pulkkinen)

Yhteistyö jatkuu

Eri alueiden saman aiheen hankkeiden välinen yhteistyö koettiin erittäin tärkeäksi ja synergiaa löydettiin jo useasta eri asiasta. Jaoimme asiantuntijuuttamme ja tietoa omasta hankkeesta sekä ideoitiin uutta. Samalla tutustuimme ja verkostoiduimme. Oli erittäin hedelmällistä tietää, miten hankkeita toteutetaan eri vinkkeleistä sekä päästä tutustumaan toiseen oppilaitokseen. Kalenteriin varattiinkin jo seuraava yhteinen tapaaminen syksyn alkuun Mikkelissä.

Kirjoittajat

Kirsi Kiiskinen ftAMK, TtM työskentelee LAB ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ATK-hankkeessa

Marko Tanskanen LitM, KTM työskentelee TKI-asiantuntijana Carve-hankkeessa Xamkilla

Satu Pulkkinen sh, TtM työskentelee TUTU-hankkeen projektipäällikkönä Xamkilla

Soili Saikkonen VTM, työskentelee HENTU-hankkeen projektipäällikkönä LAB ammattikorkeakoulussa

Hankkeiden kotisivut

TUTU-hanke: www.xamk.fi/TUTU

Carve-hanke: www.xamk.fi/Carve

ATK-hanke: https://lab.fi/fi/projekti/asiantuntijatyon-tyohyvinvoinnin-ja-tuottavuuden-kehittamishanke

HENTU-hanke: https://lab.fi/fi/projekti/hentu tai http://www.hentu.fi/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *