Turvallisuusjohtamisen ja turvallisuusalan osaamisen kehittäminen pelillistämisellä

Osaamisen kehittäminen pelillistämisellä on kasvava trendi organisaatioissa ympäri maailman. Pelillistämisellä tarkoitetaan pelien ominaisuuksien, kuten sopivien palkintojen, tavoitteiden, edistymismittarien ja muiden kilpailuelementtien käyttämistä opetuksessa tai koulutuksessa. Pelillistäminen auttaa myös luomaan interaktiivisia oppimiskokemuksia, jotka voivat olla jopa tehokkaampia kuin perinteiset oppimismenetelmät.

Pelillistämisen hyödyntäminen turvallisuusjohtamisessa ja turvallisuusalan osaamisen kehittämisessä voi auttaa organisaatioita saavuttamaan paremman turvallisuuskulttuurin. Pelillistäminen voi auttaa yritystä tai organisaatioita sitouttamaan henkilöstöään turvallisuusasioihin ja lisäämään tietoisuutta turvallisuusriskien havaitsemisesta ja riskien torjumisesta. Se voi myös parantaa henkilöstön osaamista ja valmiuksia erilaisissa turvallisuustilanteissa. Yritysjohdon tuleekin varmistaa, että koko henkilöstöllä on tarvittavaa osaamista (Sirkiä 2020).

Eri pelityyppejä erilaisiin tarpeisiin

Pelillistäminen voi sisältää erilaisia pelityyppejä, kuten koulutuspelit, simulaatiopelit tai kilpailupelit. Koulutuspelit on yleensä tarkoitettu perusasioiden oppimiseen, kun taas simulaatiopelit tai -mallit ovat yleensä realistisempia ja auttavat harjoittelemaan tilanteiden erilaisia skenaarioita. Kilpailupelit voivat lisätä motivaatiota opiskella turvallisuutta.

Lisäksi pelillistämisen hyödyntäminen voi auttaa organisaatioita seuraamaan henkilöstön edistymistä. Pelien avulla voidaan tarvittaessa kerätä dataa, joka auttaa organisaatioita tunnistamaan henkilöstön vahvuuksia ja heikkouksia turvallisuusasioissa. Saatu data voidaan hyödyntää suunniteltaessa tulevia koulutuksia, jotka vastaavat paremmin henkilöstön tarpeita. Vaikka Suomessa turvallisuus koetaan hyvänä ja suomalaisia oppilaitoksia on pidetty lähtökohtaisesti turvallisina työympäristöinä, niin viime vuosina on myös tunnistettu paljon turvallisuushaasteita (Teperi ym. 2018).

Kuva 1. Yritysturvallisuuden dialogipeli Topaasia. (Kuva: Mikko Rikkonen)

Kohti parempaa turvallisuuskulttuuria

TYÖ2030-hankkeen yhteydessä Teknologiateollisuus ry ja Teollisuusliitto ry kehittivät yhdessä Topaasia Oy:n kanssa yritysturvallisuushyötypelin. Topaasia-dialogipelissä on mahdollista kehittää organisaation turvallisuusjohtamista koko henkilöstön voimin ja arkipäiväistää turvallisuus osaksi koko työyhteisen tekemistä. Topaasia on pelillistetty dialogityökalu ja se on luotu ajatuksella, miten toimii pelillistetty tapa keskustella turvallisuuden aiheista. Työkalun ideana on tarjota ihmisille tila, aika ja paikka käsitellä tärkeitä teemoja aina strategian läpiviennistä yritysturvallisuuden teemoihin (Topaasia 2023).

Pelillistäminen voi myös auttaa organisaatioita kehittämään henkilöstön ongelmanratkaisu- ja päätöksentekokykyä. Pelit sisältävät erilaisia tilanteita, joissa henkilöstön on käytettävä taitojaan ratkaistakseen ongelmia ja tehdäkseen mahdollisimman oikeita ja oikea-aikaisia päätöksiä turvallisuusasioissa. Pelit voivat sisältää ryhmätehtäviä, joissa henkilöstön on työskenneltävä yhdessä saavuttaakseen tavoitteita. Pelillistämisen hyödyntäminen turvallisuusjohtamisessa ja turvallisuusalan osaamisen kehittämisessä voi auttaa organisaatioita saavuttamaan paremman turvallisuuskulttuurin, parantamaan henkilöstön turvallisuustietoisuutta ja kehittämään henkilöstön taitoja turvallisuusasioissa.

Kirjoittajat

Jukka Sirkiä, KTT, DI, toimii LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä lehtorina ja hankeasiantuntijana.

Mikko Rikkonen, sotatieteiden maisteri (SM), toimii toimitilaturvallisuuspäällikkönä ISS Palvelut Oy:llä.

Lähteet

Sirkiä, J. 2020. Leveraging digitalization opportunities to improve the business model. Lappeenranta: Lappeenranta-Lahti University of Technology LUT. Viitattu 5.3.2023. Saatavissa http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-560-6

Teperi, A-M., Lindfors, E., Kurki, A-L., Somerkoski, B., Ratilainen, H., Tiikkaja, M., Uusitalo, H., Lantto, E. & Pajala, R. 2018. Turvallisuuden edistäminen opetusalalla: Edusafe-projektin loppuraportti. Helsinki: Työterveyslaitos. Viitattu 5.3.2023. Saatavissa https://urn.fi/URN:ISBN:9789522618191

Topaasia Oy. 2023. Yritysturvallisuus. Keskustelupeli yritysturvallisuuden edistämiseen. Viitattu 19.3.2023. Saatavissa https://topaasia.com/topaasia-yritysturvallisuus/