opinnollistaminen

6 artikkelia

ULMARA – Ultraäänitehostetut makunautinnot ravintolakeittiöön, osa 3

TKI-integraatio osana kaupallistamisprojektia Kaupallistamisprojektissa havahduttiin käyttäjälähtöisyyden ja muotoilun haasteeseen. Uudenlaisen ultraäänilaitteiston prototyypin kokeilussa havaittiin laitteiston olevan käyttäjilleen haastava. Laitteiston käyttäminen vaati tarkkuutta ja kiireisessä keittiössä […]

Sosionomiopiskelijoilla myönteisiä kokemuksia oppimisesta Osallisuuskorttelissa

Osallisuuskortteli-hankkeeseen (LAB 2021) osallistuneilta sosionomiopiskelijoilta on kerätty palautetta oppimisesta Lahden Diakonialaitoksen ja Harjulan Setlementin työympäristöissä. Oppimisprosessi koettiin opiskelijalähtöiseksi ja mielekkääksi tavaksi suorittaa opintoja. Oppimisen ohessa […]