Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 6

Digitaalisten ratkaisujen hyödyntäminen 

LAB-ammattikorkeakoulun hanke Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023) yhteistyössä Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n (2023) kanssa tarttuvat haasteeseen kehittää seuratoimintojen digi- ja palvelumuotoilutaitoja. Blogissa pureudutaan osaamisen lisäämiseen digitaalisten ratkaisujen hyödyntämisessä. 

Hanke ja sen toiminnot ovat syntyneet urheiluseurojen tarpeesta pysyä mukana digitaalisuuden kehittymisessä ja sen antamissa mahdollisuuksissa osana seuran toimintaa. Hankkeen yhtenä tavoitteena onkin seuran hallinnossa ja kehittämistehtävissä toimivien henkilöiden digiosaamisen lisääminen. Digitaalisuus parantaa toiminnan saavutettavuutta ja voi mahdollistaa uusia yhteistyökumppanuuksia, mikä parantaa seurojen toimintaedellytyksiä. (LAB 2023) 

Tavoitteeseen vastatakseen hankkeessa selvitettiin seurojen alkutilannetta seurojen nykytilasta digitaalisuuden hyödyntämisen sekä kehittämistarpeiden osalta (Kangas & Orpana 2022). Toimenpiteiden suunnittelussa on hyödynnetty myös osatoteuttajan, Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry:n kokemusta ja asiantuntemusta seuratoiminnan yhteistyöstä. Heidän kauttaan on saatu arvokasta tietoa seuratoimijoilta seurojen käytänteistä sekä toiveista tukeen toiminnan kehittämisessä. 

Kuva 1. Digitaalisista työkaluista on tulossa myös seuratoiminnassa arkipäivää. (Grabowska 2020)

Saavutettavia koulutuksia ja tietoturvaosaamista 

Syksyllä 2022 seuratoimijoille järjestettiin koulutuksia verkossa erilaisten digityökalujen hyödyntämismahdollisuuksista osana seuratoimintaa. Koulutuksien teemoina olivat seuran toimivat kotisivut, taloushallinto ja sen sähköisiä työkaluja sekä seuratoimijoiden kokoontumisiin liittyviä maksuttomia digityökaluja. Koulutuksissa kuultiin myös seuratoimijoiden kokemuksia digityökalujen käyttöönotosta.  

Digityökalujen valinnassa ja käytössä, osana laadukasta seuratoimintaa, on keskeistä tuntea myös niihin liittyvät mahdolliset tietosuoja ja -turvariskit sekä niiden hallinta. Syksyn viimeisin koulutus käsittelikin tietoturvateemaa monipuolisesti seurojen toiminnan ja kaikkien seuratoimijoiden näkökulmasta osana vastuullista seuratoimintaa. Koulutusten osallistujapalautteiden perusteella sisältöön ja asiantuntemukseen oltiin tyytyväisiä ja ensisijaisena kehittämistoiveena oli saada lisää esimerkkejä työkalujen käyttöönottokokemuksista. 

Osasta verkkokoulutuksia tehtiin kokeilumielessä myös tallenteet, jotka lisäsivät koulutusten saavutettavuutta. Tämä oli merkittävä havainto, joka huomioidaan jatkossa myös aluejärjestöjen seuratoimijoille tarjoamien koulutusten kehittämisessä. Seuratoimijoiden tukeminen digityökalujen käyttöönotossa jatkuu keväällä 2023 seurakohtaisin sparrauksin, joiden sisältötarpeiden tarkennus toteutetaan helmikuussa. 

Kirjoittajat  

Johanna Irjala työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana ja projektipäällikkönä hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023). 

Sanna Kangas työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä TKI-asiantuntijana ja fysioterapian tuntiopettajana sekä toimii asiantuntijana hankkeessa Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys (LAB 2023).  

Lähteet 

Grabowska, K. 2020. Crop woman using smartphone and laptop during work in office.  Pexels. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://www.pexels.com/photo/crop-woman-using-smartphone-and-laptop-during-work-in-office-4467737/ 

Etelä-Karjalan Liikunta ja Urheilu ry. 2023. EKLU. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa: https://www.eklu.fi/ 

Kangas, S. & Orpana, T. 2022.  Urheiluseuroille lisää digi- ja kehittämisosaamista, osa 2. Seurojen tarvekartoitus. LAB Focus. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/urheiluseuroille-lisaa-digi-ja-kehittamisosaamista-osa-2/ 

LAB. 2023. Urheiluseurojen digitaidot ja resilienssikyvykkyys. Hanke. Viitattu 6.2.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/urheiluseurojen-digitaidot-ja-resilienssikyvykkyys