Utelias uudistaja hyödyntää sattumien syötöt

Kompleksisessa toimintaympäristössä alati muuttuvat tilanteet tuovat eteemme mahdollisuuksia – sattumia, joiden kohdalla meidän tulee tehdä valinta, tartummeko tilaisuuteen vai väistämmekö sen tavanomaisesta poikkeavana kehityskulkuna. Niin muutoskykyinen organisaatio kuin yksilökin liikkuvat tuntosarvet pystyssä hakeutuen tietoisesti erilaisiin ympäristöihin ja tilanteisiin haastaakseen itseään.

Muutoskyvyn tukemiseen ja tulevaisuuskestävän työelämän luomiseen keskittyneeseen Tulevaisuusagenttikoulutukseen osallistuneet eri alojen asiantuntijat ovat virittäneet  aistejaan erilaisten tulevaisuuskuvien tunnistamiseen ja ennen kaikkea toivottujen tulevaisuuksien hyödyntämiseen kokeilemalla ja kehittämällä uutta yhdessä organisaatioidensa sekä muiden agenttikokelaiden kanssa (Heinonen 2022; LAB 2023; resilienssiätyöelämään.fi 2023).

Uteliaiden uudistajien matkassa

Hanketoimijat saavat usein eturivin paikat työelämän tilannekuvaan vaihtuvien ryhmien kanssa – näin nytkin. Sain toimia Päijät-Hämeen Tulevaisuusagenttiryhmän kanssakulkijana ja kiinnostuin erityisesti osallistujista ja heidän tarinoistaan. Ulkopuolisen silmiin pisti eritoten näiden sattumien yhteen kuljettamien ihmisten aktiivisuus ja uteliaisuus, joka vaikutti saaneen heidät hakeutumaan mukaan.

Uteliaisuus teemana puhutti osallistujia ja kehittyikin taitona matkan varrella, joten monista Tulevaisuusagenttikokelaiden tarinoista tunnistaa Todd Kashdanin kuvaamia uteliaisuuden ulottuvuuksia. Mukana on niin iloista etsimistä, puutteiden tunnistamista, stressin sietämistä, sosiaalista uteliaisuutta kuin jännityksen etsimistäkin. (Bergman 2022, 23.) Tulevaisuusagenttikoulutukseen osallistunut liiketoiminnan tulevaisuuden muotoilija Ira Laitakari-Svärd tunnistaa itsessään uteliaan etsijän, jolle uusi ja haastava on aina ollut luontaisesti kiehtovaa. Erilaiset koulutukset ovat seuranneet orgaanisesti toisiaan, kun Laitakari-Svärd on kehittänyt itseään ja työtään. Sattumillakin on ollut sijansa. (Laitakari-Svärd 2023.)

Kuinka sitten hyödyntää sattumia omassa työssään? Vanhempi asiantuntija Minna Toivanen Työterveyslaitokselta korostaa sosiaalisen vuorovaikutuksen merkitystä sattumien hyödyntämisessä – mahdollisuuksia ja niiden tuomia oivalluksia nousee esiin, kun toimimme yhdessä muiden kanssa. Aistit kannattaa siis pitää avoimina kaikissa tilanteissa – myös ja ehkä erityisesti niissä epätodennäköisissä kohtaamisissa. Toivanen muistuttaa kuitenkin tasapainosta sattumien mahdollistajana. Sekä tavoitekeskeisyydelle että työn huokoisuudelle pitää olla aikaa, jotta voi nähdä jotain uutta; onnekkaat sattumat tarvitsevat vankan tieto- tai kokemusperustan, johon uusi oivallus voi kiinnittyä (Ukkonen 2021).

Kuva 1. Onnekkaiden sattumien löytämiselle voi tietoisesti avata mahdollisuuksia. (BenjaminNelan 2014)

Ketterät koulutukset tarjoavat mahdollisuuden kehittää omaa osaamista ja näkökulmia työn ohessa ja sitä tukien. Tulevaisuusagenttikoulutuksessa teoriapainotteiset tapaamiset ja käytäntöön kiinnittyvät kokeilut vuorottelivat. Lisäksi osallistujia kannustettiin jakamaan ajatuksiaan yhteisellä verkkoalustalla sekä omissa yhteisöissään. Monialaiset ryhmät, kuten Tulevaisuusagenttikoulutuksen ryhmät, antavat uutta kulmaa ajatteluun ja mahdollistavat hyvien käytänteiden kokeilut ja levittämisen laajemmin.

Tulevaisuus on aina ajankohtainen aihe, mutta sen tunnistaminen ja hyödyntäminen vaatii rohkeutta tarttua tilaisuuksiin ja toimia paremman huomisen eteen. Tämä on mahdollista etenkin Tulevaisuusagentin kaltaiselle uteliaana muutosajurina ja uudistajana toimivalle (Laitakari-Svärd 2023).

Kirjoittaja

Annukka Heinonen työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa TKI-asiantuntijana ja Bounce Forward – Resilienssiä työelämään -hankkeessa (LAB 2022) projektipäällikkönä.

Lähteet

BenjaminNelan. 2014. Nelan, B. Apila, onnekas, onnea, mahdollisuus. Pixabay. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://pixabay.com/fi/photos/apila-onnekas-onnea-mahdollisuus-354605/

Bergman, M. 2022. Uteliaisuus – Opas työn, johtamisen ja muutoksen supervoimaan. Helsinki: Basam Books.

Heinonen, A. 2022. Etumatkaa etsimässä. LAB Focus. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/etumatkaa-etsimassa/

LAB. 2023. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään. Hanke. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/bounce-forward-resilienssia-tyoelamaan

Laitakari-Svärd, I. 2023. Tulevaisuusagenttikoulutuksen aikana käydyt keskustelut.

resilienssiätyöelämään.fi. 2023. Bounce Forward – Resilienssiä työelämään. Viitattu 2.5.2023. Saatavissa https://resilienssiatyoelamaan.fi/

Ukkonen, C. 2021. Avaa silmät onnekkaille sattumille. Tiedon silta. Työelämän tutkimuksen ja kehittämisen verkkolehti. Viitattu 21.4.2023. Saatavissa  https://www.tsr.fi/tiedon-silta/avaa-silmat-onnekkaille-sattumille/