Esteettömyyden monet muodot

Esteettömyydestä keskusteltaessa monille tulevat ensimmäiseksi mieleen rampit ja ”invavessat” eli esteettömät WC-tilat. Rakennetun ympäristön esteettömyys onkin toki tasa-arvon kannalta olennaista, mutta LAB-ammattikorkeakoulun Luonnon lumoa kaikille (LuLu) -hankkeessa esteettömyyttä on haluttu edistää mahdollisimman monipuolisesti huomioiden muutkin kuin fyysiset esteet. 

Esteettömien luontokohteiden ja -palvelujen suunnittelussa on tärkeää pohtia, minkälainen näkö- tai kuulovammaisen tai autismikirjolla olevan käyttäjän kokemus on. Konkreettisesti tämä voi tarkoittaa esimerkiksi riittävän suurikokoisia ja selkeitä karttoja, tasoeroista varoittavia huomiovärejä ja pistekirjoituksella varustettuja kylttejä. Majoitustiloissa on hyvä muistaa, ettei kuulovammainen yöpyjä välttämättä kuule palohälytystä. 

Autismikirjon henkilöille tarkka ennakkotieto voi olla olennaisen tärkeää retkikohdetta valittaessa. Onnistunut luontoelämys on turvallinen seikkailu, positiivinen kokemus luonnon ihmeistä retkeilijän omilla ehdoilla. Ennakkotieto palvelee samalla myös liikunta- ja aistirajoitteista kävijää, ja luonnollisesti sama henkilö voi hyötyä monista eri esteettömyyden muodoista.


Sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa kolmihenkinen lintuperhe tapaa metsässä luonto-oppaan. Opas sanoo: ”Tervetuloa! Te varmaan saittekin jo postissa infopaketin retken ohjelmasta, oliko siitä jotain kysyttävää?” Toisessa ruudussa toinen perheen vanhemmista sanoo: ”Kiitos, se oli oikein perusteellinen! Meidän Ninnille tosiaan yllättävät muutokset on vähän vaikeita.” Kolmannessa ruudussa opas sanoo: ”Yritetään saada kaikki sujumaan niin että Ninnillä on hauska päivä luonnossa! Tuota... Missä Ninni on?” Lintuperheen lapsi on kadonnut ja perheen vanhemmat näyttävät hätääntyneiltä.
Kuva 1. Sarjakuva kertoo pienen tarinan erityislapsiperheestä opastetulla metsäretkellä. (Kuva: Kaisa Leka)

Yhden helppo on toisen vaativa

Luontokohteiden esteettömyyttä kuvataan tällä hetkellä melko kirjavilla termeillä, ja samaa luontopolkua voidaan esimerkiksi nimittää joko ”helppokulkuiseksi” tai ”vaativaksi esteettömäksi” reitiksi. Helppokulkuinen ja vaativa ovat sanoina varsin subjektiivisia ja herättävät retkeilijässä hyvin erilaisia mielikuvia riippuen taustasta ja toimintakyvystä. 

Konkreettisia standardeja esteettömille reiteille on pyritty luomaan yhteistyössä luontopalvelujen tuottajien ja käyttäjien kesken. Metsähallitus (2022) määrittelee Luontoon.fi-sivustolla esteettömän ja vaativan esteettömän reitin minimileveydeksi 1,2 metriä. Esteettömän reitin pitkittäiskaltevuus voi olla enintään 8 % ja sivuttaiskaltevuus enintään 3 %, vaativalla esteettömällä reitillä nämä maksimit voidaan hetkittäin ylittää. Prosenttilukujenkaan perusteella ei kuitenkaan ole välttämättä kovin helppoa hahmottaa, minkälaisia fyysisiä haasteita reitti tarjoaa erilaisille käyttäjille. Metsähallitus korostaakin, että reittikuvaukseen kannattaa tutustua huolellisesti retkikohdetta valittaessa. 

Sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa lintuperheen vanhemmat juoksevat metsässä hätääntyneitä ympyrää ja huutavat: ”Ninni! Ninniiii!” Opas tähystää ruudun ulkopuolella. 
Toisessa ruudussa aikuiset ovat löytäneet lapsen. Lapsi osoittaa kalliota, johon on maalattu hirvi. Toinen vanhemmista sanoo: ”Siinähän sinä olet!” Toinen on kyykistynyt lapsen viereen ja sanoo: ”Oi! Ninni löysi kalliomaalauksen!” Kolmannessa ruudussa opas sanoo: ”Hienoa! Sitten voidaankin mennä nuotiopaikalle, siellä on evästä pienelle tutkimusmatkailijalle.”
Kuva 2. Sarjakuvan lintuperhe löytää Etelä-Karjalan luonnosta esihistoriallisia kalliomaalauksia. (Kuva: Kaisa Leka)

Hyvä reittikuvaus sisältää mahdollisimman tarkkaa tietoa reitin pituudesta ja pintamateriaalista, maaston muodoista ja reitin varrelta löytyvistä palveluista. Luontopalvelun (kuten opastetun retken) ennakkotietoon sisältyy myös tietoa retken ohjelmasta, mahdollisista tarjoiluista, mukaan tarvittavista varusteista ja muista huomioon otettavista seikoista. Invalidiliiton esteettömyyskeskus ESKE:n  verkkosivuilta voi ladata ennakkotiedon kokoamisen avuksi ohjeen luontoreittien esteettömyyden kartoitukseen ja kuvailuun. 

Luonnon lumoa kaikille -hanke on tuonut esiin ennakkotiedon merkitystä sarjakuvien muodossa. Humoristisessa tarinassa vilkas pieni Ninni-lintu lähtee vanhempiensa kanssa metsäretkelle. Ninni ei kommunikoi puheella, mutta löytää metsästä silti merkintöjä menneestä ja uuden ystävän. 

Sarjakuvan ensimmäisessä ruudussa lintuperhe ja opas istuvat metsässä nuotiolla paistamassa lettuja. Lapsella on kädessä hillopurkki. Toinen vanhemmista sanoo: ”Kiitos, oli mahtava retki!” Toinen sanoo: ”En muista, milloin Ninni olisi viimeksi ollut näin innoissaan.” 
Toisessa ruudussa lapsi on taas kadonnut. Toinen vanhemmista sanoo: ”Vai mitä Ninni?” Toinen huomaa, että lapsi on kadonnut ja huutaa: ”Ninniii!” Kolmannessa ruudussa aikuiset ovat löytäneet lapsen. Lapsi istuu kaatuneella puunrungolla karhun vieressä ja tarjoaa karhulle hilloa. Toisella vanhemmista on puhekuplassa sydän. 
Kuva 3. Hyvä ennakkotieto ja suunnittelu auttavat luomaan onnistuneen luontoelämyksen koko perheelle. (Kuva: Kaisa Leka)

Kirjoittaja

Kaisa Leka on sarjakuvataiteilija ja graafinen suunnittelija, joka toimii LAB-ammattikorkeakoulun Muotoiluinstituutissa tuntiopettajana ja TKI-asiantuntijana. 

Lähteet

Metsähallitus. 2022. Esteettömyys luontokohteilla. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.luontoon.fi/esteeton

Linkit

Linkki 1. LAB-ammattikorkeakoulu. LULU – luonnon lumoa kaikille -hanke. Viitattu 13.12.2022. Saatavissahttps://lab.fi/fi/projekti/lulu-luonnon-lumoa-kaikille

Linkki 2. Metsähallitus. 2022. Esteettömyys luontokohteilla. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.luontoon.fi/esteeton

Linkki 3. Invalidiliitto. Luontoreittien esteettömyyskartoitus. Viitattu 13.12.2022. Saatavissa https://www.invalidiliitto.fi/luontoreittien-esteettomyyskartoitus

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *