HARKKA-hankkeen tulokset edistävät terveysalan harjoittelujen uusia käytäntöjä

Kahdeksan korkeakoulun yhteinen HARKKA-hanke (Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä) toteutettiin vuosina 2019‒2021. Hankkeessa muun muassa pilotoitiin uusia harjoitteluympäristöjä ja harjoitteluohjauskäytäntöjä, selvitettiin Covid 19 -pandemian vaikutusta harjoitteluun sekä luotiin arviointityökalu ohjatun harjoittelun ohjaajille ohjaustoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kaikki tulokset tähtäävät terveysalan opiskelijoiden sujuvaan siirtymiseen harjoittelusta työelämään. 

HARKKA-loppuraportin voit lukea tästä: HARKKA loppuraportti 

Hankkeen tuloksia esiteltiin Oulussa järjestetyssä lopputapahtumassa 11.11.2021. Lopputapahtumaan oli kutsuttu muun muassa työelämän edustajia, korkeakoulujen opettajia ja opiskelijoita. Noin kuudestakymmenestä osallistujasta suurin osa osallistui tapahtumaan etäyhteydellä.

Pelillisyys ja leikillisyys oppimisessa

Lopputapahtumassa yliopistolehtori, dosetti Marjaana Kangas luennoi leikkisyyden hyödyntämismahdollisuuksista oppimisessa. Leikillisyys yhdistyy pelillisiin oppimisympäristöihin. Leikillisyys edellyttää oppijan luovuuden hyödyntämistä oppimistilanteissa. Kankaan mukaan ilmiö on mahdollinen kaikenikäisillä oppijoilla oppimistilanteissa, joissa oppijalla on turvallinen ja luottavainen olo. Esimerkiksi simulaatioympäristöissä tämä edellyttää huolellista ennakkosuunnittelua ja opiskelijan mahdollisen jännityksen huomioimista. Jännitys, pelko tai huonot aikaisemmat kokemukset vastaavista oppimistilanteista vaikeuttavat oppista estämällä luovaa ongelmaratkaisua ja tilanteeseen heittäytymistä. (Kangas 2010.)

Kaikkien koulutusasteiden opettajat tarvitsevat tietoa ja tukea leikillisyyden ja pelillisyyden hyödyntämismahdollisuuksista oppimisen edistämisessä. Opettajat kaipaavat ohjausta etenkin uutta teknologiaa hyödyntävien pelillisten oppimisympäristöjen käyttämiseen ja suunnitteluun. Pelillisyydessä ja leikillisyydessä on Kankaan mukaan paljon hyödyntämätöntä potentiaalia. (Kangas 2010; Keskitalo ym. 2018.)

Kuva 1. HARKKA-hankkeen lopputapahtumassa LAB-ammattikorkeakoulun edustajat Päivi Ivanoff-Lahtela ja Pirjo Knuuttila. (Kuva: Tiina Poranen)

Pelillisyys terveyspalveluissa ja kuntoutuksessa

Lopputapahtuman osallistujilla oli mahdollisuus pelata Moodle-pohjalle kehitettyä sairaanhoitajan etävastaanottoa simuloivaa pedagogista pakopeliä “Veeti etävastaanotolla” sekä kokeilla Yetitaulun monia mahdollisuuksia tasapainon, koordinaation ja ongelmanratkaisun harjoittamisessa.

Yeti on interaktiivinen jättikosketusnäyttö, jota voidaan hyödyntää vapaa-ajan aktiviteeteissa ja kuntoutuksessa. Koska näytön korkeus ja kaltevuus on säädettävissä, se lisää käytettävyyttä myös toimintarajoitteisille henkilöille. (Yetitablet 2022).

Lopputapahtuman tunnelma kohosi aika lailla, kun heittäydyttiin leikkimään ja pelaamaan saaden kokemuksia, joita voidaan hyödyntää terveysalan opiskelijoiden opetuksessa ja harjoittelujen kehittämisessä. Keskustelua käytiin ammattikorkeakoulujen mahdollisuudesta vaikuttaa pelillisyyden lisäämiseen terveys- ja kuntoutuspalveluissa muun muassa tuomalla pelit ja leikit osaksi opiskelua ja ammattikorkeakoulujen opetusvälineistöä.

Kahdeksan korkeakoulun yhteistyö harjoittelujen kehittämisessä jatkuu uusien hankesuunnitelmien myötä. Muun muassa tiimioppiminen moniammatillisessa harjoittelussa ja harjoitteluohjaajien koulutus ovat alueita, joissa edelleen kehitystyötä tarvitaan.

HARKKA-hankkeen tuloksiin voi tutustua myös podcasteja kuunnellen. Podcasteihin on linkki tässä: HARKKA Podcast

Kirjoittajat

Päivi Ivanoff-Lahtela toimii LAB-ammattikorkeakoulussa sairaanhoitajakoulutuksessa lehtorina, harjoitteluvastaavana ja projektityöntekijänä HARKKA-hankkeessa (LAB 2021).

Pirjo Knuuttila toimii LAB-ammattikorkeakoulussa fysioterapiakoulutuksessa lehtorina, harjoitteluvastaavana ja LAB-projektipäällikkönä HARKKA-hankkeessa (LAB 2021).

Lähteet

Kangas, M. 2010. The School of the Future. Theoretical and Pedagogical Approaches for Creative and Playful Learning Environments. Lapin yliopisto. Rovaniemi. Acta Eletronica Universitatis Lapponiensis 57.  Viitattu 17.1.2022. Saatavissa https://lauda.ulapland.fi/bitstream/handle/10024/61661/Kangas%20DORIA.pdf;jsessionid=B9B6899FEF4739974FF0A79B394E4AEC?sequence=1

Keskitalo, T., Kangas,M. &  Ruokamo, H. 2018. Best of Finland. Adult Playfulness in Simulation-based Healthcare Education.  Amsterdam. EdMedia. Viitattu 17.1.2022. Saatavissa https://lacris.ulapland.fi/ws/portalfiles/portal/5049553/proceeding_184599_1_.pdf

LAB. 2021. Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä. Hanke. Viitattu 25.1.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/harjoittelusta-tyoelamaan-muuttuvissa-terveysalan-toimintaymparistoissa

Tervaskanto-Mäentausta, T. & Rintala, T-M. (toim.) 2021. HARKKA – Kehittyneitä toimintatapoja terveysalan harjoitteluun ja ohjaukseen. Oamk Journal. Oulun ammattikorkeakoulu. Oulu. Viitattu 25.1.2022. Saatavissa http://urn.fi/urn:isbn:978-951-597-219-4

Yetitablet. 2022. Viitattu 10.1.2022. Saatavissa https://yetitablet.fi/

Linkit

Linkki 1. Tervaskanto-Mäentausta, T. & Rintala, T-M. (toim.) 2021. HARKKA – kehittyneitä toimintatapoja terveysalan harjoitteluun ja ohjaukseen. Oamk Journal. Oulun ammattikorkeakoulu. Oulu. Viitattu 25.1.2022. Saatavissa https://oamk.fi/oamkjournal/2021/harkka/

Linkki 2. HARKKA podcast. 2021. Oulun ammattikorkeakoulu. Viitattu 25.1.2022. Saatavissa