Harkka-hanke

4 artikkelia

HARKKA-hankkeen tulokset edistävät terveysalan harjoittelujen uusia käytäntöjä

Kahdeksan korkeakoulun yhteinen HARKKA-hanke (Harjoittelusta työelämään muuttuvissa terveysalan toimintaympäristöissä) toteutettiin vuosina 2019‒2021. Hankkeessa muun muassa pilotoitiin uusia harjoitteluympäristöjä ja harjoitteluohjauskäytäntöjä, selvitettiin Covid 19 -pandemian vaikutusta harjoitteluun sekä luotiin arviointityökalu ohjatun harjoittelun ohjaajille ohjaustoiminnan kehittämiseen. Hankkeen kaikki tulokset tähtäävät terveysalan opiskelijoiden sujuvaan siirtymiseen harjoittelusta työelämään.  HARKKA-loppuraportin voit lukea tästä: HARKKA loppuraportti  Hankkeen tuloksia esiteltiin Oulussa järjestetyssä lopputapahtumassa 11.11.2021. Lopputapahtumaan oli kutsuttu muun muassa työelämän edustajia, korkeakoulujen opettajia […]

Arviointityökalu terveysalan harjoittelun ohjaajille

Terveysalan koulutuksessa ammattitaitoa edistävä harjoittelu on keskeinen osa koulutusta. Terveysalan opiskelijoiden kokemuksia ammattitaitoa edistävässä harjoittelusta on tutkinut muun muassa Teuho ym. 2017. Tuloksista ilmeni kehittämistarpeita harjoittelun ohjauksen toteuttamisessa.  Opiskelijat toivat […]