Inspiroiva pienryhmä synnyttää innovaatioita

Mikroyhteisö inspiroi kehittämään 

Olimme mukana vuoden kestävässä Pekka Peuran ja Eduhakkereiden järjestämässä MTO-koulutuksessa (Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille). Koulutus lupasi osallistujilleen kolme asiaa: aidon muutoksen, omakohtaisia yhteisöllisiä kokemuksia ja laajaa ymmärrystä opetuksen kehittymisestä (Eduhakkerit 2020). Näiden virallisten lupausten lisäksi koulutus tarjosi muutakin, se loi mikroyhteisön, joka inspiroi kehittämään omaa opettajuutta ja työyhteisöä.  

Noin vuoden kestänyt MTO-koulutus vaati osallistujiltaan sitoutumista. Siihen ei voinut osallistua yksin, vaan se piti suorittaa yhteisöllisesti tiimeissä. Koulutuksen alkaessa toukokuussa 2019 jakauduimme kolmeen pikkutiimiin, joissa jokaisessa oli kolme jäsentä. Oman pikkutiimimme kanssa tapasimme koulutuksen aikana säännöllisesti muutaman kerran kuukaudessa. Tapaamiset rakentuivat 20 toiminnallisen verkkoluennon ympärille, joissa käsiteltiin neljää eri teemaa. Pienryhmä toimi myös itseohjautuvasti: sillä ei ollut vetäjää tai puheenjohtajaa. 

Aikataulutettu vuorovaikutus tärkeää 

Peuran (2020) mukaan nykyisin tärkeää, itseohjautuvaa oppimiskykyä määrittää taito löytää ja hakeutua vuorovaikutukseen sellaisten ihmisten kanssa, jotka pystyvät opettamaan jotain itselle merkityksellistä asiaa ja ovat kiinnostuneita samasta asiasta kyseisellä hetkellä. Koulutukseen osallistuneet opettajat kokivat aikataulutetun vuorovaikutuksen inspiroivaksi tavaksi mm. ideoida uusia opetustapoja ja -menetelmiä. Pienen tiimin vahvuutena on myös luottamus, jonka ansiosta keskustelu on avointa. 

Avoin keskustelu syntyy pohtivasta dialogista, jossa korostuvat toisen kuuntelu ja taustalla vaikuttavien ajatusmallien tutkiminen. Vertailun vuoksi: jos vuorovaikutus on väittelevää keskustelua, siinä korostuvat puolustautuminen, kilpailu ja toisen nujertamisen ajatus. (Isaacs 2001, 59.) 

Jotta dialogi olisi onnistunut ja muuttuisi luovaksi, sen pitäisi noudattaa dialogin periaatteita. Dialogin periaatteita on neljä: kuuntelu, kunnioitus, odotus ja suora puhe (kuvio 1). Kun dialogi etenee vahvasti neljän periaatteen mukaisesti, dialogista tulee yhteinen luomisprosessi. (Isaacs 2001, 96, 180.) 

A picture containing tree, flower, bird

Description automatically generated
Kuvio 1. Dialogin periaatteet (mukailtu Isaacs 2001)

Pienryhmätapaamissa luovaa dialogia 

MTO-koulutuksen piilo-opetussuunnitelma ei Pekka Peuran mukaan ole itse koulutus ja sen teemat, vaan että osallistujille syntyy rutiini oman tiimin kesken kokoontua kasvotusten ja keskustella ajankohtaisista ilmiöistä (Peura 2020). Yksi konkreettinen kehittämisajatus nousee Peuran mallista myös opetukseen: tiimissä oppimista kannattaisi hyödyntää erityisesti omilla verkkokursseillamme. Opiskelija ei saisikaan puurtaa yksin, vaan aiheet käsiteltäisiin aina pienessä tiimissä tiimin itse määrittelemänä ajankohtana, toki opintojakson määräajat huomioiden. Näin aiheet saisivat erilaista syvyyttä. 

Vaikka varsinainen MTO-koulutus saatiinkin jo päätökseen, koulutukseen osallistuneet opettajat aikovat jatkaa tapaamisia pienryhmissä. Tapaamisten aiheina ovat etukäteen yhdessä sovitut aiheet ja ilmiöt. Tiimeissä syntyvä luova dialogi, sitoutuneet ihmiset ja innostuneisuus synnyttävät uusia käytäntöjä ja kestäviä tuloksia.  

Kirjoittajat 

Tiina Pernanen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä. 

Joanna Vihtonen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Kielikeskuksessa. 

Marja Viljanen toimii lehtorina LAB-ammattikorkeakoulun Liiketoiminta-yksikössä. 

Lähteet 

Eduhakkerit 2020. Maailmanluokan täydennyskoulutus opettajille. [Viitattu 1.6.2020]. Saatavissa: http://eduhakkerit.fi/koulutukset/mto/ 

Isaacs, W. 2001. Dialogi ja yhdessä ajattelemisen taito. Helsinki: Kauppakaari. 

Peura, P. 2020. Opettajat muutoksen voimana (Alex Wang, Taiwan). Video. Saatavissa: https://learn.highup.org/fi

Kuvituskuva: Pixabay. 2020. StockSnap. Ihmiset-ryhmät-ystävät 2569234. [Viitattu 1.9.2020]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/ihmiset-ryhm%C3%A4-yst%C3%A4v%C3%A4t-2569234/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *