Maahanmuuttajien tietopankki uudistui

Maahanmuuttajia palveleva Osaamisen paikka (2021) on uudistunut. Sivun tarkoituksena on helpottaa maahanmuuttajien pääsyä monipuolisen hyödyllisen tiedon äärelle. Tarjolla on vinkkejä, harjoituksia, videoita eri kohderyhmille, kuten maahanmuuttajille, työnantajille ja työpaikkaohjaajille, opettajille ja ohjaajille. Nyt mukaan kutsutaan myös vapaaehtoiset ja mentorit. 

Uudistustyö onnistui Arjen apu, Kotoa Kotiin, MALVA, MESH ja OSKE LAB -hankkeiden yhteistyöllä (LAB 2021a-e), jonka puolestaan mahdollistivat hankkeitten rahoittajat AMIF, ESR ja OKM. Sivuston toteutti LM Someco. Erityisesti Päijät-Hämeen alueelle kohdennetun palvelun takana ovat LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus. 

[Alt-teksti: Kuvakaappaus verkkosivuston osaamisenpaikka.fi etusivulta.]
Kuva 1. Apuja suomen kielen opetuksesta työllistymisvinkkeihin. Osaamisenpaikka.fi pyrkii palvelemaan monipuolisesti. (Kuva: Marina Shchipova 2021) 

Maahanmuuttajille

Maahanmuuttajille Osaamisenpaikka.fi tarjoaa toki vinkkejä työllistymistä ajatellen. Sivustolla on myös tietoa suomen kielen opetuksesta eri taitotasojen osaajille (alkeet, perustaso, keskitaso ja ylempi taso sekä ammatillista suomea), kursseilla tai kotona. Sivustolta löytyy niin ikään tietoa ja harjoitusmateriaalia YKI-testiä eli yleistä kielitutkintotestiä varten.

Nykyaikana on tarpeen tunnistaa ja tunnustaa oman osaamisensa laatu. Se ei ole helppoa kenellekään. Osaamisenpaikka.fi -sivustolta selviää, miten osaaminen tunnistetaan ja miksi se on tarpeen tehdä. Tarvittaessa käyttäjiä voi tehdä oman portfolionsa hyödyntämällä sivuston apumateriaalia.  

Sivuille kootaan myös tärkeää tietoa suomalaisista korkeakoulu- ja ammattikoulutuksesta tutkintoineen. Videot ja podcastit -kohdasta avautuu mielenkiintoisia tarinoita, joista voi saada motivaatiota ja inspiraatiota opiskeluun.

Työnantajille ja työpaikkaohjaajille

Tälle kohderyhmälle on tarjolla muun muassa neuvoja maahanmuuttajien palkkaamiseen sekä vinkkejä tuesta yrityksille rekrytointivaiheessa.

Sivustolla kerrotaan koulutuksista, joita ovat muun muassa Selkeetä ohjausta -koulutus maahanmuuttajien työpaikkaohjaajille ja Kulttuuritietoinen ohjaus -koulutus sosiaali- ja terveysalan henkilöstölle.

Videoin ja podcastein esitellään tositarinoita yritysmaailmasta.

Opettajille ja ohjaajille

Opettajat voivat hyödyntää materiaaleja opetukseensa, muun muassa verkkoharjoituksia, materiaalia ammatillisen kielen opetukseen sekä erilaisia menetelmiä ja toimintamalleja. Video-osastossa ääneen pääsevät esimerkiksi maahanmuuttajakouluttajat, jotka antavat vinkkejä hyvistä käytänteistä.

Ohjaajat voivat löytää yhteystiedot Lahden alueen ohjauspalveluista.

Vapaaehtoisille ja mentoreille

Kiinnostaisiko mentorina toimiminen? Työuramentori-sivusto sisältää runsaasti materiaalia sekä mentorille että aktorille mentorointiprosessin kulusta.

Videot ja podcastit esittelevät erilaisia näkökulmia siitä, miten mentorointiohjelma sujuu käytännössä ja millaisia kokemuksia yrityksillä on kansainvälisistä työntekijöistään.

Kirjoittaja

Marina Shchipova työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Hyvinvointi-yksikössä projektisuunnittelijana Lahden OSKE LAB -hankkeessa. 

Lähteet

Osaamisen paikka. 2021. Tukea ja työvälineitä työllistymisen ja työllistämisen tueksi. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://osaamisenpaikka.fi/

Linkit

LAB. 2021a. Arjen apu – vapaaehtoiset kotoutumisen tukena. Hanke. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/arjen-apu-vapaaehtoiset-kotoutumisen-tukena

LAB. 2021b. Kotoa kotiin. Hanke. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/kotoa-kotiin

LAB. 2021c. MALVA – maahanmuuttajat valmentaen työelämään. Hanke. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/malva-maahanmuuttajat-valmentaen-tyoelamaan

LAB. 2021d. MESH – verkostot ja mentorointi maahanmuuttajien työllistymisen tukena. Hanke. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/mesh-verkostot-ja-mentorointi-maahanmuuttajien-tyollistymisen-tukena

LAB. 2021e. OSKE LAB. 2021. Hanke. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/lahden-oske-lab

LM Someco. 2021. [Viitattu 1.12.2021]. Saatavissa: https://lmsomeco.fi/