KOKOMA-hankkeessa vahvistettiin kielitaitoa ja rohkaistiin yrittäjyyteen

KOKOMA-hankkeen tavoitteena oli kehittää ja pilotoida pääosin verkossa toteutettava yrittäjyysvalmennus korkeakoulutetuille maahanmuuttajille. Muita tavoitteita oli tutkia yrittäjyysvalmiuksien kehittymistä EntreComp-viitekehykseen peilaten, mallintaa kieli- ja kulttuuritietoinen yrittäjyyskoulutus ja ohjausprosessi jaettavaksi muille korkeakouluille sekä levittää hankkeessa saatuja kokemuksia. Koulutukset toteutettiin Lahden, Turun ja Uudenmaan alueella sekä verkossa. Osallistujat haastateltiin ennen koulutusta ja heidän kirjallista kielitaitoaan testattiin. Kahteen pilottikoulutukseen valikoitui 62 osallistujaa 29 eri maasta. Osallistujien suomenkielentaito vaihteli välttävästä erinomaiseen. Yrittäjyysvalmiuksien lisäksi koulutuksessa kehitettiin työelämävalmiuksia ja kielitaitoa. Koulutusta kehitettiin palautteen perusteella ja toinen ryhmä toteutettiin vahvemmilla yrittäjyyspainotuksilla. Monella osallistujalla oli jo aloittaessa liikeidea, jota jalostettiin rahoituksen hakemista ja yritystoiminnan aloitusta varten. Kolmen neliviikkoisen moduulin ja valmennusleirin aikana asiantuntijoille pitchattiin liikeideaa, viimeisteltiin liiketoimintasuunnitelmaa ja saatiin palautetta. (Osaamisenpaikka 2020.)  

Kuvassa esitetään KOKOMA-koulutuksen rakenne ja sisällöt kolmen moduulin aikana sekä tuntimäärät 30, 56 ja 40.
KUVA 1: Opiskelijan polku KOKOMA-koulutuksessa. (Kuva: KOKOMA)

Osallistujat tarvitsivat eniten tukea suomalaisen kieli- ja toimintaympäristön tuntemisessa ja käytännön taidoissa kuten verotus, kannattavuuslaskenta ja lainsäädäntö. Verkostoituminen ja oikean avun löytäminen on kohderyhmälle haastavaa. Koulutuksissa tuettiin verkostojen luomista, mutta tarve on niin suuri, että se kaipaa jatkohanketta. Liiketoimintasuunnitelman tehneet ja yrityksen perustaneet kokevat jäävänsä ilman tukea. (Osaamisenpaikka 2020.)  

Tuotokset ja tulokset eivät jää pöytälaatikkoon 

KOKOMA-hankkeessa tuotettiin MOOC-verkkokurssi pilottikoulutusten perusteella. Hankkeessa tuotettiin 14 bloggausta, kaksi artikkelia ja kaksi konferenssiartikkelia. Tuloksia esitellään ITK-konferenssissa keväällä 2021. Lisäksi tehtiin arviointiraportti ja opettajan opas (Osaamisenpaikka, 2020; Ahola ym. 2020), joka ohjaa MOOCin käyttöön sekä kieli- ja kulttuuritietoiseen ohjaukseen verkossa. Oppaassa on kuvattu koulutuksen toteutusehdotus ja ohjausmalli.  

Kokemukset ovat lupaavat: 80% osallistujista koki olevansa koulutuksen jälkeen valmiimpi yrittäjä, 55% uskoi työllistymismahdollisuutensa lisääntyneen ja 76,5% kertoi oppineensa, miten yritys perustetaan. Hankkeessa järjestettiin kolme seminaaria, joihin osallistui yhteensä 215 henkilöä. Lisäksi loppuseminaarin tallenne on katsottu 266 kertaa. Korkeakoulutettuja maahanmuuttajia tavoitettiin 148, lisäksi 31 muuta maahanmuuttajaa. Maahanmuuttajatoimijoita tavoitettiin noin 193. (Oikarinen ym. 2020.)  

Opetus- ja ohjaushenkilöstön suuri kiinnostus MOOCiin ja ohjauskirjaan yllätti. Päätösseminaaria tultiin kuulemaan ympäri Suomen. Tulokset ovat herättäneet kiinnostusta myös ulkomailla. (Ahola ym. 2020.) Jatkohankkeessa KOKOMAn konseptia voisi skaalata eri maiden kulttuuri- ja toimintaympäristöön sopivaksi. Haastattelujen perusteella tarvetta olisi maahanmuuttajien osuuskunnille sekä erilaisille verkostoitumista tukeville toimille ja hankkeille. Myös tukipalveluja jo aloittaneille yrittäjille kaivataan. (Ikäheimonen ym. 2020; Ahola ym. 2020; Hartikainen 2019; Hartikainen & Ahola, 2020; Oikarinen ym. 2020; Hirard 2020.) 

VIDEO 1: KOKOMA-hankkeen tulokset kahdessa minuutissa. (Yrittäjänä Suomessa 2020)

Kirjoittajat  

Marja Ahola on osa-aikainen TKI-asiantuntija LAB-ammattikorkeakoulussa ja yrittäjä. Hän toimi KOKOMA-hankkeessa kieli- ja kulttuuritietoisuus- ja verkkopedagogiikan asiantuntija 1.1.2019 alkaen. 

Anita Hartikainen toimi TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja KOKOMA-hankkeen projektipäällikkönä 2019–2020. KOKOMA-hanke (ESR) toteutettiin 1.4.2018–30.9.2020 viiden korkeakoulun yhteishankkeena (LAB-ammattikorkeakoulu, LUT-yliopisto, Turun ammattikorkeakoulu, Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu XAMK ja Metropolia Ammattikorkeakoulu). 

Lähteet 

Ahola, M., Handelberg, J., Hartikainen, A., Hirard, T., Ikäheimonen, T., Karppelin, A., Kuukkanen, T., Oikarinen, T., Peltonen, K. ja Rajala, S. 2020. KOKOMA yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille suomeksi. Opettajan opas. LUT Scientific and Expertise Publications – Oppimateriaalit – Lecture Notes 21. ISSN-L 2243-3392. ISSN 2243-3392. ISBN 978-952-335-562-0. 

Hartikainen, A. & Ahola, M. 2020 Developing highly educated immigrant’s entrepreneurial skills – result of twho education pilots. INTED-seminar. 14th annual International Technology, Education and Development Conference Valencia, 2nd, 3rd and 4th of March, 2020. ISSN: 2340-1079. IATED Digital Library. pages 6645-6651 [Viitattu 09.10.2020]. Saatavissa: DOI: 10.21125/inted.2020.1765 

Hartikainen, A. 2019. Yrittäjyysvalmiuksien ja suomen kielen vahvistamista verkkokurssilla [Viitattu 09.10.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/health/2020/03/12/yrittajyysvalmiuksien-ja-suomen-kielen-vahvistamista-verkkokurssilla/    

Ikäheimonen, T., Oikarinen, T., Martikainen, S-J., Peltonen, K., Ahola, M. & Hartikainen, A. 2020. Kokoma – koulutusmallin arviointi. Julkaistaan syksyllä 2020, julkaisupaikkaa ei ole vielä tiedossa. 

Oikarinen, T., Ahola, M., Hartikainen, A., Ikäheimonen, T., Martikainen S.-J. & Peltonen, K.  2020. Maahanmuuttajien yrittäjyyden edistäminen. Julkaistaan syksyllä 2020, YKTT 2020. 

Osaamisenpaikka. 2020. KOKOMA-hankkeen tuotokset ja tulokset. [Viitattu 09.10.2020]. Saatavissa: https://osaamisenpaikka.fi/taustaa/kokoma/kokoma-hankkeen-tulokset/  

Hirard, T. 2020. Syksyn webinaarissa julkaistaan selkokielistä opiskelumateriaalia yrittäjyydestä [Viitattu 09.10.2020]. Saatavissa: https://www.turkuamk.fi/fi/ajankohtaista/2477/syksyn-webinaarissa-julkaistaan-selkokielista-opiskelumateriaalia-yrittajyydesta/   

Linkit 

Linkki 1. Ahola, M. 2020. Valkokettu, Tilkkunen ja Tonttilan Aino – kymmenen uutta yritystä KOKOMAssa koronasta huolimatta. LAB Focus. [Viitattu 16.12.2020]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/valkokettu-tilkkunen-ja-tonttilan-aino-kymmenen-uutta-yritysta-kokomassa-koronasta-huolimatta/ 

Linkki 2. Ahola, M. et al. 2020. KOKOMA : Yrittäjyysvalmiuksia maahanmuuttajille suomeksi : Opettajan opas. [Viitattu 16.12.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-335-562-0 

Video 

Yrittäjänä Suomessa. 2020. Kokoman tulokset. [Viitattu 16.12.2020]. Saatavissa:  https://www.youtube.com/watch?v=3xuAjRORNVo&feature=youtu.be  

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *