Osaajien koulutus nousemassa yrityksissä yhä tärkeämmäksi 

LAB-ammattikorkeakoulun tradenomiopiskelijat pohtivat kevään 2022 Tulevaisuuksien ennakointi -opintojaksolla Yritys-Hunter -projektin (LAB 2022) toimeksiantona, miten korkeasti koulutetut vastavalmistuneet saadaan jäämään Lahden seudulle ja miten työllistymistä voidaan alueen hyväksi edistää.

Opiskelijat toivat työssään esiin yritysten oman vastuun työntekijöiden kouluttamisessa. Olisiko työnantajien otettava nykyistä enemmän vastuuta osaavan työvoiman saannissa ja ikuisuuskysymykseltä vaikuttavan kohtaanto-ongelman ratkaisussa, jotta työnantajat ja -hakijat löytäisivät paremmin toisensa?   

Työnhakijoilta saatetaan odottaa tietoja ja taitoja, joita käytännössä voi saada vain kyseisestä yrityksestä. Tulisiko yritysten hyväksyä hakija, jolla on vaadittavat perustaidot ja kouluttaa itse tarvittava lisäosaaminen? Siten yritykset voisivat löytää paremmin omat tarpeet kohtaavaa työvoimaa. Yritysten toivotaan avaavan myös enemmän harjoittelupaikkoja, joista opiskelijat saisivat arvokasta kokemusta ja olisivat valmiimpia työelämään ja tietoisempia alueensa yrityksistä. (Ahonen et al. 2022; Mäenpää et al. 2022.)    

Koulutukseen panostaminen vaatii resursseja

Kouluttaminen ja harjoittelijoiden ohjaus vaativat luonnollisesti resurssien lisäämistä tai uudenlaista työn kohdentamista työpaikolla. Onkin huomioitava, että työpaikoille toivotut kouluttajat ja mentorit tarvitsevat myös itse tukea ja koulutusta, mikä tuo usein lisäkustannuksia. Kun työntekijälle annetaan uusia tehtäviä, mutta ei panosteta tukeen ja koulutukseen, on tilanne kuormittava.

SDP:n varapuheenjohtajan Niina Malmin mukaan elinkeinoelämässä onkin herättävä siihen, että osaavaa työvoimaa ei saa ilman panostuksia. Yritysten tulisi ottaa nykyistä suurempaa vastuuta ja olla kiinnostuneempia ja aktiivisempia itse kouluttamaan henkilökuntaa ratkaisuksi työvoimapulaan. (Laisi 2022.)  

Kuva 1. Osaavien työntekijöiden saamiseen ja koulutukseen kannattaa panostaa. (mohamed hassan 2019)

Epärealismista luopuminen kannattaa

LABin opiskelijat ovat samoilla linjoilla Malmin kanssa. Heidän mielestään yhteiskunnallinen keskustelu työntekijöiden kouluttamisesta yrityksissä edistäisi yritysten ymmärrystä myös siitä, että usein työnhakijoille asetetaan epärealistisia ja kohtuuttomia osaamisvaatimuksia. Lähes jokaisessa työpaikkailmoituksessa vaaditaan tietty tutkinto ja sen lisäksi useiden vuosien työkokemus. (Ahonen et al. 2022.)

TEM:in johtavan asiantuntijan Janne Savolainen mukaan kohtaanto-ongelma on sidoksissa siihen, millaiset odotukset työmarkkinoilla on vastavalmistuneiden osaamiselle. Jos haetaan täydellistä työntekijää, jonka pitäisi välittömästi osata kaikki, se näkyy rekrytoinnissa vaikeasti täytettävinä paikkoina. Työpaikoilla tulisikin kiinnittää huomiota siihen, miten uusien työntekijöiden osaaminen tunnistetaan. (Härkönen 2022.)

Osaamisen tunnistamista pitävät tärkeänä myös LABin opiskelijat, jotta oma osaaminen ja lisäarvo yritykselle saadaan näkyväksi (Ahonen et al. 2022). Nähtävissä on, että yritysten tulee jatkossa panostaa osaavan työvoiman saatavuuteen ja hyödyntää monenlaista keinovalikoimaa nykyistä enemmän.  

Kirjoittaja

Niina Ihalainen, TKI-asiantuntija, VTM, MBA, työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Yritys-Hunter -hankkeen (LAB 2022) projektipäällikkönä. Linkki hankkeen sivuille: https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Lähteet

Ahonen, E., Kemppainen, E. & Niiranen, I. 2022. Tulevaisuuden työelämä Lahdessa: Yritys-Hunter -hanke. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

Härkönen, A. 2022. Korona-ajan valmistuneet välttyivät pahimmalta. Helsingin Sanomat. 5.7.2022 A14.

Laisi, E. 2022. SDP:n Malm patistelee yrityksiä kouluttamaan itse työntekijöitä. Etelä-Suomen Sanomat. 11.7.2022 Uutissuomalainen 10.

mohamed hassan. 2019. Hassan, M. Rekrytointi, tilaisuus, työllisyys, ura. Phxere. Viitattu 15.7.2022. Saatavissa https://pxhere.com/fi/photo/1568213

Mäenpää, A., Mäkinen, N. Mäkinen, R. & Vuorenmaa, J. 2022. Raportointi Yritys-hunter -hankkeelle: Tulevaisuuksien ennakointi. Raportti. LAB-ammattikorkeakoulu.

Linkit

LAB. 2022. Yritys-Hunter. Kohtaa osaaja ajoissa. Hanke. Viitattu 15.7.2022. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter