Mitkä teknologiat kiinnostavat Päijät-Hämeen yrityksiä?

Teknologian kehittyminen on nopeaa, joten pysyäkseen kilpailussa mukana yritysten täytyy jatkuvasti kehittää toimintojaan uusien tekniikoiden avulla. Teknologia vaikuttaa jo nyt ihmisten arkipäivään ja toimintatapoihin ja yhä tärkeämpää on keskustelu teknologian vaikutuksista. Kaikkialla toimiva toimintamalli on nykypäivää ja periaatteena on digitaalisuus ensin. (Gartner 2021.)

Päijäthämäläisille yrityksille tehtiin kysely Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa alkuvuodesta 2021 niiden teknologian tilasta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Kyselyyn saatiin 85 vastausta.   

Tulevaisuuden teknologiat omassa yrityksessä

Kyselyssä kartoitettiin mitä teknologioita yrityksissä nähdään hyödyllisimpinä. Vastauksista nousivat esiin automaatio, tekoäly, esineiden internet (IoT) ja digitalisaatioon liittyvät ratkaisut. Seuraavaksi tulivat robotiikka, pilvipalvelut, ohjelmointi ja koneoppiminen. Myös mobiilipalvelut, AR/VR, 3D-tulostus, 5G, elektroniikka, verkkoratkaisut asiakaspalvelussa ja esitystekniikka nostettiin tärkeimpien teknologioiden joukkoon.

Alueellinen teknologiakartta -hankkeessa järjestetään työpajoja kyselyssä nousseista aiheista sekä valmistellaan yrityksille alustaa, jossa kohtaavat teknologioiden tarjoajat ja tarvitsijat.

Automaatio, tekoäly, IoT, robotiikka, Ar, Vr, pilvipalvelut, ohjelmointi, koneoppiminen, mobiilipalvelut, verkkoratkaisut
Kuva 1. Sanapilvi Päijät-Hämeen tulevaisuuden teknologioista yrityksissä. (Kuva: Eija Lantta)

Oman toimialan tulevaisuuden teknologiat

Kyselyn mukaan yritykset näkevät omalla toimialalla tulevaisuuden teknologioina automaatioteknologian, tekoälyn, robotiikan ja koneoppimisen. Lisäksi tärkeitä olivat vastaajien mielestä ohjelmistot, pilvipalvelut ja energiatehokkuuteen liittyvät teknologiat. Myös IoT, digitaaliset palvelut, innovaatiot, numeerinen ohjaus (Nc), lisätty todellisuus (AR), internet, verkkokauppa ja ympäristöystävällisyyteen liittyvät teknologiat, sekä tieto- ja viestintätekniikka kokonaisuudessaan koettiin tärkeiksi tulevaisuudessa.

tietokone kahdella näytöllä. Punaista taustavaloa
Kuva 2. Uusia teknologioita halutaan ottaa haltuun (Free-Photos 2016)

Investoinnit lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä

Lähitulevaisuudessa kyselyn yrityksissä  investoidaan uusiin koneisiin, laitteisiin, tuotantolinjoihin ja oman alansa tuotantoteknologiaan. Pidemmällä aikavälillä suunniteltiin investointeja uusien teknologioiden hyödyntämiseen. Investointisuunnitelmiin liittyi usein automaatiota, jolla lisätään tuotantokapasiteettia. Uusissa koneissa ja laitteissa on enemmän automaatiota, samoin uudet tuotantolinjat ovat automatisoituja. Tuotantotekniikka kaiken kaikkiaan automatisoituu uusien investointien myötä.

Investointisuunnitelmissa nousee esiin ohjelmistojen ja ohjelmistolisenssien hankinta, ohjelmisto-osaamisen kasvattaminen yrityksessä, kokonaisarkkitehtuurin yksinkertaistaminen, mobiilisovellukset, datan mahdollisuuksien hyödyntäminen eli erilaiset ICT-teknologiaan liittyvät ratkaisut. Digitalisaatio tuo mukanaan investointisuunnitelmat diagnostiikkaan, kulunvalvontaan, mobiileihin järjestelmiin, digitaaliseen liiketoimintaan, digitaalisiin työvälineisiin esim. asiakaspalvelussa, skaalautuvaan digitaaliseen palvelualustaan jne. Investoinneilla tavoitellaan myös energiatehokkuutta ja hiilidioksidi-päästöjen pienentämistä.

Kirjoittaja

Eija Lantta työskentelee LAB-ammattikorkeakoulussa Alueellinen teknologiakartta ja Tekoäly tutuksi -hankkeissa projektipäällikkönä sekä SÄHÄKKÄ – Sähkö- ja automaatio-osaamisen kehittäminen Lahden seudulla-hankkeessa asiantuntijana. 

Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020. Euroopan unioni.

Lähteet

Gartner. 2021. Gartner Top Strategic Technology Trends for 2021.[Viitattu 1.6.2021]. Saatavissa: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/

Linkit  

Linkki 1. LAB. 2021. Alueellinen teknologiakartta. [Viitattu 31.5.2021]. Saatavissa: https://www.lab.fi/fi/projekti/alueellinen-teknologiakartta  

Kuvat

Kuva 2. Free-Photos. 2016. 1245714. Pixabay. [Viitattu 14.10.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/images/id-1245714/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *