Opiskelijat kirittivät Savitaipaleen hopealle Vuoden talvikunta -kilpailussa

LAB-ammattikorkeakoulun Lappeenrannan kampuksen markkinoinnin opiskelu toteutetaan tiimiyrittäjyyteen pohjautuvalla mallilla, jossa opiskelijat perustavat heti ensimmäisenä opiskeluvuonnaan oman osuuskunnan asiakasprojektien toteuttamista varten. Opiskelijat siis suorittavat ison opinnoistaan aidoille asiakkaille ja heidän aidoille tarpeilleen (Kokkonen 2021).

Opiskelijoiden markkinointiosuuskunta Saaga Marketing toteutti pienryhmissä helmikuussa 2022 innovoinnin Savitaipaleen kunnalle, jolla oli tarve kartoittaa ja kehittää kunnan markkinointia sekä imagoa. Tämä innovointi onnistui loistavasti, ja toimeksiantaja oli erittäin tyytyväinen innovoinnin tuloksiin. Opiskelijat osoittivat konkreettisesti pystyvänsä luomaan uutta erittäin tiukassa aikaikkunassa (Kokkonen 2022). Ehkäpä juuri tästä syystä tyytyväinen asiakas palasi. Jopa pikemmin kuin moni osasi odottaa.

Ketterästi markkinoimaan

Savitaipaleen kunta valittiin Ylen Puoli seitsemän -tv-ohjelman järjestämän talvikaupunkikilpailun finaaliin (Toivonen 2022). Finalistit julkistettiin 17.2., ja kahdeksan päivän mittainen äänestysaika aukesi jo 21.2. Aikataulu oli siis todella tiukka. Jäykemmältä markkinointiorganisaatiolta saattaisi mennä koko tämä äänestysaika pelkän tarjouksen laatimiseen, mutta kun Saaga Marketing sai tarjouspyynnön perjantaina 18.2., oli tarjous tehty asiakkaalle viikonlopun aikana ja ensimmäiset mainokset olivat näkyvillä jo tiistaina 22.2.!

Talvikaupunkimainostusta toteutettiin ensisijaisesti Savitaipaleen kunnan Facebook-sivuilla sekä Visit Savitaipale Instagram -sivulla. Lisäksi mainostusta toteutettiin Lappeenrannan seudun valotauluilla, joilla tavoitettiin varmasti suuri määrä Etelä-Karjalan alueen asukkaita.

[Alt-teksti: Talvinen tienvarsinäkymä. Hangen keskeltä nousevassa suuressa taulussa lukee Savitaipaleesta vuoden 2022 Talvikunta. Tue Etelä-Karjalaa ja äänestä nyt.]
Kuva 1. Tienvarsien valotaulut herättelivät alueella liikkuvien kiinnostusta aiheeseen. (Kuva: Sampo Kokkonen)

Lopulta Kemijärvi voitti; Savitaipale sijoittui kilpailussa hopealle, mikä on erinomainen tulos pienelle eteläkarjalaiselle kunnalle. On totta kai mahdotonta sanoa, mikä tuloksesta on markkinoinnin ansiota, mutta itse alueella asuvana törmäsin useaan otteeseen Savitaipaleen talvikuntamarkkinointiin. Alueellinen kohdentaminen on ainakin ollut siis onnistunutta.

Vaikka kilpailu oli toki järjestäjän taholta jokseenkin leikkimielinen, niin tämänkaltaiset tilaisuudet ovat kunnille erittäin hyviä mahdollisuuksia kuntakuvan ja -imagon rakentamiseen ja parantamiseen. Mielestäni Savitaipale sai rakennettua Saaga Marketingin innovoinnissakin esiinnoussutta aktiivikunnan imagoa entisestään kilpailun ja siihen liittyvän markkinoinnin ansiosta.

Kuva 2 Saaga Marketing toteutti mainoskampanjaa Savitaipaleen somesivustoilla. (Kuva: Saaga Marketing)

Uskon ja toivon, että tästä erittäin onnistuneesta esimerkistä saadaan runsaasti jatkoa LAB-ammattikorkeakoulun markkinointiosuuskuntien ja alueen kuntien väliselle yhteistyölle. Markkinointiosuuskunnat tavoittaa helpoiten kattojärjestö Saimaan tiimiyrittäjäakatemia Saitemian kautta.

Kirjoittaja

Sampo Kokkonen toimii tiimivalmentajana ja markkinoinnin lehtorina LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Kokkonen, S. 2021. Osuuskuntatoimintaa hyödyntävässä tiimioppimisessa toteutuu aito työelämäyhteys. LAB Focus. Viitattu 18.3.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/osuuskuntatoimintaa-hyodyntavassa-tiimioppimisessa-toteutuu-aito-tyoelamayhteys/ 

Kokkonen, S. 2022. Opiskelijat innovoivat Savitaipaleen kunnalle kuntakuvaa. LAB Focus. Viitattu 18.3.2022. Saatavissa https://blogit.lab.fi/labfocus/opiskelijat-innovoivat-savitaipaleen-kunnalle-kuntakuvaa/

Toivonen, T. 2022. Puoli seitsemän -ohjelman Vuoden talvikaupunki 2022 -finalistit ovat Kemijärvi, Savitaipale ja Vihti. Viitattu 18.3.2022. Saatavissa https://yle.fi/uutiset/3-12318583

Linkit

Linkki 1. Saaga Marketing. 2021. Viitattu 17.3.2022. Saatavissa: https://saagamarketing.fi/ 

Linkki 2. Savitaipaleen kunta. 2022. Facebook-sivu. Viitattu 24.3.2022. Saatavissa https://www.facebook.com/Savitaipale

Linkki 3. Visit Savitaipale. 2022. Instagram-sivu. Viitattu 24.3.2022. Saatavissa https://www.instagram.com/visitsavitaipale/

Linkki 4. Saimaan tiimiyrittäjäakatemia ry. 2022. Viitattu 21.3.2022. Saatavissa https://www.saitemia.fi/