Polkuja töihin vahvistamalla sote-alan kohtaantoja

Päijät-Hämeen alueella on kasvava pula sosiaali- ja terveysalan työntekijöistä sekä samanaikaisesti paljon maahan muuttaneita työttömiä. Alueella tarvitaan lisää tukitoimia sote-alan koulutukseen ja työelämään pääsyyn, opintojen suorittamiseen sekä työyhteisöön kiinnittymiseen.

Maahanmuuttajataustainen potentiaalinen työvoima voidaan kiinnittää työhön ja ohjata opintoihin riittävän tuen, työnkuvien ja opintojen muotoilun sekä verkostoyhteistyön avulla. Näiden asioiden avulla vahvistetaan myös valmiuksia työperäisen maahanmuuton lisäämiseen. Laadukas opiskelijaohjaus ja onnistuneet harjoittelukokemukset lisäävät alalla opiskelevien kiinnittymistä työyhteisöihin.

Sote-alan työyhteisöissä on nähtävissä erilaisia toiseuden kokemusta aiheuttavia toimintatapoja sekä totuttuja, usein tunnistamattomia ennakkoluuloja  monikulttuurisuutta kohtaan. Työyhteisöt tarvitsevat monenlaista tukea ollakseen aidosti vastaanottavia sekä monikulttuurisuuden hyväksyviä. Työyhteisöt tarvitsevat kieli- ja kulttuuritietoista osaamista, jota voivat hyödyntää rekrytoinnissa, perehdytyksessä ja työyhteisöön kiinnittämisessä. Maahanmuuttajat vastaavasti tarvitsevat tukea kielen oppimiseen sekä työyhteisöön kiinnittymiseen. Työyhteisöjä voidaan auttaa näkemään moninaisuus voimavarana ja koko yhteisöä rikastuttavana tekijänä. Maahanmuuttajan aito osallisuuden kokemus työyhteisössä vaatii myös yksilöllisten tukikeinojen rakentamista.

Päijät-Hämeessä uudenlaista valmiutta monimuotoisiin työyhteisöihin

Lokakuun alussa alkaneessa Elma 2.0 – kohtaantojen rakentaminen monikulttuuristuvalla sosiaali- ja terveysalalla -hankkeessa (LAB 2023a) etsitään ymmärrystä kohtaannoista eri kohderyhmien näkökulmista sekä tuetaan maahanmuuttajan polkua sote-alan eri työtehtäviin. Hanke käynnistyi otolliseen aikaan, sillä Päijät-Hämeen alueella on nähtävissä uudenlaista valmiutta työyhteisöjen moninaisuutta kohtaan. Maahan muuttaneiden polkuja töihin edistetään hankkeessa ketterien kokeilujen avulla sekä muotoilemalla työnkuvia, harjoitteluja ja opintoja joustavammin. Kohtaantojen rakentamisessa hyödynnetään palvelumuotoilua, jonka avulla luodaan uudenlaista tietoa ja konkreettisia ratkaisuja sote-alan ympäristöihin.

[Alt-teksti: kaavakuva, joka esittelee polkuja töihin, muun muassa vahvistamalla ohjaus- ja rekrytointiosaamista sekä edistämällä maahanmuuttajien kouluttautumista.]
Kuva 1. Mitä ELMA 2.0 -hanke tekee? (Kuva: Oona Rouhiainen)

ELMA 2.0 -hankkeessa on käynnistetty yhteiskehittäminen keräämällä eri kohderyhmiltä kokemuksia palvelumuotoilun keinoin – miten maahanmuuttajan kiinnittyminen opintoihin ja työelämään näyttäytyy tällä hetkellä konkreettisesti arjessa. Hankkeen keskeinen tavoite on muotoilla näistä kokemuksista polkuja sotealan työpaikoille.

Vuoden 2025 loppuun kestävä hanke vahvistaa Päijät-Hämeen alueen veto- ja pitovoimaa sote-alan näkökulmasta sekä tukee osaavan työvoiman riittävyyttä alueella. Se on jatkoa viime keväänä päättyneelle ELMA – elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala -hankkeelle (LAB 2023b).  Hanketta toteuttavat yhteistyössä LAB-ammattikorkeakoulu, Koulutuskeskus Salpaus sekä Päijät-Hämeen hyvinvointialue.

Kirjoittajat

Maija Eerola toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun hyvinvointiyksikössä sekä projektipäällikkönä ELMA 2.0 ‒ kohtaantojen rakentaminen monikulttuuristuvalla sosiaali- ja terveysalalla -hankkeessa.

Petra Salmensuu toimii sosiaali- ja terveysalan opettajana Koulutuskeskus Salpauksessa ja asiantuntijana ELMA 2.0 ‒ kohtaantojen rakentaminen monikulttuuristuvalla sosiaali- ja terveysalalla -hankkeessa.

Lähteet

LAB. 2023a. Elma 2.0 – kohtaantojen rakentaminen monikulttuuristuvalla sosiaali- ja terveysalalla. Hanke. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/elma-20-kohtaantojen-rakentaminen-monikulttuuristuvalla-sosiaali-ja-terveysalalla

LAB. 2023b. ELMA – Elinvoimainen ja monimuotoinen hoiva- ja hoitoala. Hanke. Viitattu 5.12.2023. Saatavissa https://lab.fi/fi/projekti/elma