Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma

2 artikkelia

Systeemisen työmallin hyödyntäminen perhekuntoutuksessa Pelastakaa Lapset ry:ssä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnistyi pääministeri Sipilän hallituskaudella 2016–2019 hallituksen kärkihankkeena. Sen toimeenpano jatkuu myös nykyisellä pääministeri Marinin hallituskaudella. Tavoitteena on kehittää lapsia, nuoria […]

Systeemisellä toimintamallilla toimintakulttuurin muutosta lastensuojeluun

Lastensuojelun tilannetta on valtakunnallisesti selvitetty jo usean vuoden ajan. Pyrkimyksenä on ollut siirtää painopistettä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään, mutta konkreettisia toimia tämän edistämiseksi on ollut liian […]