integraatio

8 artikkelia

Sairaalaan siivouskutsujärjestelmä helpottamaan leikkaussalien arkea

Uudenaikaisien sairaaloiden leikkaussaleissa on salinohjausjärjestelmät, jotka toimivat kosketusnäyttöpäätteillä. Nykyisin leikkaussalien ohjauspaneelit ovat toiminnanohjausjärjestelmiä, jolla hallitaan leikkausalin toimintoja, esimerkiksi ilmastointia ja valaistusta. Lisäksi ohjauspaneeli tarjoaa reaaliaikaista […]

Hyvinvointia Huoltamolla – yhteisöllisen oppilashuollon jalkautuva toimintamalli

Lahden kaupungin idän alueen yläkouluissa on kehitetty yhteisöllisen oppilashuollon jalkautuvaa Huoltamo-toimintamallia. Toimintamalli kokoaa yhteen yläkoulujen oppilashuollon toimijoita suunnittelemaan ja toteuttamaan moniammatillisessa yhteistyössä nuorten toiveista lähtöisin […]

Systeemisellä toimintamallilla toimintakulttuurin muutosta lastensuojeluun

Lastensuojelun tilannetta on valtakunnallisesti selvitetty jo usean vuoden ajan. Pyrkimyksenä on ollut siirtää painopistettä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään, mutta konkreettisia toimia tämän edistämiseksi on ollut liian […]