Systeeminen toimintamalli

8 artikkelia

Lastensuojelun systeeminen toimintamalli: uhka vai mahdollisuus?

Lastensuojelun systeemisen toimintamallin käyttöönottoon vaaditaan työntekijöiltä motivoitunutta asennetta, sitoutumista sekä innostumista mallin käyttöönottoa kohtaan (Lahtinen ym. 2017, 11). Yhteistyöllä ja verkostoitumisella pystytään mahdollistamaan lapsen hyvinvoinnin […]

Systeemisen työmallin hyödyntäminen perhekuntoutuksessa Pelastakaa Lapset ry:ssä

Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelma (LAPE) käynnistyi pääministeri Sipilän hallituskaudella 2016–2019 hallituksen kärkihankkeena. Sen toimeenpano jatkuu myös nykyisellä pääministeri Marinin hallituskaudella. Tavoitteena on kehittää lapsia, nuoria […]

Systeemisellä toimintamallilla toimintakulttuurin muutosta lastensuojeluun

Lastensuojelun tilannetta on valtakunnallisesti selvitetty jo usean vuoden ajan. Pyrkimyksenä on ollut siirtää painopistettä korjaavasta toiminnasta ehkäisevään, mutta konkreettisia toimia tämän edistämiseksi on ollut liian […]