työharjoittelu

5 artikkelia

Harjoittelun tavoitteisiin selkeyttä työkalupakilla

Sote-alan opiskelijat kaipaavat selkeämpää ohjausta harjoittelutavoitteiden asettamiseen. Harjoittelujaksoille tulee asettaa saavutettavissa olevia tavoitteita, jotka konkretisoivat opetussuunnitelmasta nousevat abstraktit ja ehkä ympäripyöreät harjoitteluiden ylätavoitteet. Tavoitteet harjoittelujaksolle […]

Opiskelijan työharjoittelu ja tavoitteiden laadinta

Valtakunnallisesti terveysalan opiskelijat määrittelevät harjoitteluihinsa tavoitteet, jotka seuraavat ammatillisen osaamisen alueita. (Eriksson ym. 2015) LAB-ammattikorkeakoulun toimintaa ohjaavat EU:n ammattipätevyysdirektiivivaatimukset, joiden pohjalta on muodostettu osaamisen vähimmäisvaatimukset. […]