Opiskelijanäkökulmalla vahvistusta oppilaitos- ja työelämäyhteistyöhön

LAB-ammattikorkeakoulu ja Koulutuskeskus Salpaus rakentavat oppilaitosten alueellista yhteistyömallia Lahden kaupungin Elinvoima- ja työllisyysjaoston myöntämällä avustuksella Yritys-Hunter-projektissa. Rakenteilla olevan yhteistyömallin tavoitteena on tukea LABin, LUT-yliopiston ja Salpauksen opiskelijoiden ja vastavalmistuneiden työllistymistä lahtelaisiin yrityksiin. Yrityksille ja muille työnantajille tarjotaan niin ammatillisen koulutuksen, ammattikorkeakoulun kuin yliopiston opiskelijoiden osaamista ja väyliä oppilaitosten palvelujen pariin.

Yhteistyömallin rakentamiseen liittyy yhteiskehittäminen eri sidosryhmien kanssa. Työelämän edustajat, opettajat ja opiskelijat ovat keskeisiä tahoja, joiden kanssa mallia lähdetään viemään eteenpäin syksyllä 2021.

Erityisesti opiskelijarajapinnassa työskentely on osa Kaisu Isomäen työnkuvaa yhteistyömallin kehittämisessä. Kaisu valmistui LABista tieto- ja viestintätekniikan insinööriksi syksyllä 2020. Hän on valmistunut myös Haaga-Heliasta liiketalouden tradenomiksi.

Kuva 1. Kaisu Isomäki oli insinööriopintojen aikana vaihto-oppilaana Itävallan Hagenbergissä. Kuva on viikonloppureissulta Wienin 3D PicArt -museosta (Kuva: Kaisu Isomäki)

”Tradenomi minussa huolehtii, tavoittaako viesti kohderyhmän. Insinöörin ratkaisukeskeinen ajattelutapa varmistaa, että suunnitelmat eivät jää vain ideatasolle. Vastavalmistuneena pystyn tuomaan myös tärkeän opiskelijanäkökulman mukaan”, kertoo Kaisu. 

Paremmat työllistymismahdollisuudet lisäisivät Lahden vetovoimaisuutta

Tavoitteena on, että yhä useampi vastavalmistunut työllistyisi lahtelaiseen yritykseen. Kaisu Isomäki mietti ennen LABiin työllistymistään, että joutuuko hän muuttamaan muualle, koska kiinnostavia osaamista ja uratoiveita vastaavia työpaikkoja oli aika vähän tarjolla.

“Sekä omasta että yleisesti opiskelijan näkökulmasta Lahdesta tekisi vetovoimaisemman, jos työllistymismahdollisuudet olisivat paremmat. Olikin hienoa päästä mukaan Yritys-Hunter-projektiin, jossa opiskelijoiden ja yritysten välistä kohtaanto-ongelmaa lähdetään ratkaisemaan.”

Kuva 2. Hyvät työllistymismahdollisuudet lisäisivät Lahden vetovoimaisuutta monipuolisten harrastus- ja ulkoilumahdollisuuksien sekä kulttuuritarjonnan ohella. Kuva Sibeliustalon Metsähallista. (Kuva: Kaisu Isomäki)

Toiveena selkeät projektitoimeksiannot

Työelämän ja oppilaitosten yksi yhteistyön muoto on erilaiset projektityöt, joihin on toisinaan vaikea saada tekijöitä. Kaisu Isomäki toivoo selkeää tavoitteiden asetantaa toimeksiannoille, jotta opiskelijat lähtisivät innokkaammin mukaan, lopputulos olisi toteuttamiskelpoinen ja vastaisi toimeksiantajan odotuksia. Kun toimeksiannon tavoite on selkeä, myös opettajien on helpompi määritellä, millaisella opiskelijaryhmällä projektia kannattaa lähteä tekemään.

”Opiskelijoille tulisi tehdä selväksi, mikä vaikutus projektilla on yritykselle ja mitä hyötyä työelämäyhteistyöstä on opiskelijoille itselleen tulevaisuudessa. Projekti, joka on johtanut näkyviin lopputuloksiin ja/tai josta opiskelija voi olla ylpeä, näyttää hyvältä CV:ssä ja portfoliossa.”

Työelämä- ja oppilaitosyhteistyön vahvuutena on opiskelijoiden uudet ja luovat ideat. Ideoimalla ja vanhojen toimintamallien kyseenalaistamisella voi syntyä jotain hienoa ja odottamatonta tai löytyä yritykselle uusi huipputekijä.

Kirjoittaja

Niina Ihalainen (VTM, MBA) työskentelee TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa ja Yritys-Hunter-toiminnan projektipäällikkönä.   

Linkit

LAB-ammattikorkeakoulu. 2021. Yritys-Hunter. [Viitattu 17.5.2021]. Saatavissa: https://lab.fi/fi/projekti/yritys-hunter

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *