Tukea osallistuvan budjetoinnin suunnitteluun ja toteutukseen Train the Trainer -videoilla

Osallistuvaa budjetointia tai ”osbua”, jossa asukkaat pääsevät vaikuttamaan suoraan oman kotikuntansa talouteen ilman politiikkaa ja vaaleja, toteutetaan parhaillaan Suomessa monin paikoin ja hyvin monin erilaisin tavoin. Kunnat toteuttavat osallistuvaa budjetointia usein varsin niukoin resurssein, ja työhön tartutaan oman työn ohessa. Teema herättääkin monenlaista pohdintaa. Kuinka ryhtyä suunnittelemaan tai toteuttamaan osallistuvaa budjetointia käytännössä? Millaisia asioita tulisi ottaa huomioon, ja mistä saisi lisätietoa? Tämä haaste on tunnistettu Itämeren alueella toteutettavassa EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa. Projektin johtoajatuksena on tuottaa tietoa, jota osbua suunnittelevat tai toteuttavat toimijat eli kunnat, kaupungit, järjestöt sekä aktiiviset asukkaat voisivat hyödyntää. Tätä tietoa onkin jo tarjolla monissa eri muodoissa verkkosivuista oppaisiin, videoihin sekä verkostotyöhön.

Kuva 1. Train the Trainer -videot auttavat kuntia oman osbun suunnittelussa ja toteutuksessa. (Stocksnap 2017)

”Treenaa treenaria” -valmennusohjelmasta videoiksi

Train the Trainer -valmennusohjelmassa EmPaci on kouluttanut ”osbutoimijoita” pilottikunnissa Itämeren alueella, jotta he saavat valmiuksia toteuttaa osbua vaikuttavasti sekä voisivat vastavuoroisesti jakaa omaa osaamistaan muille aiheesta kiinnostuneille. Suomesta pilottikuntina ovat toimineet Lahden kaupunki ja Riihimäen kaupunki, joiden osallistuvan budjetoinnin toteutukset pyörivät vuonna 2020 – Lahdessa ensikertaa ja Riihimäellä jo toisen kerran. Lahdessa Train the Trainer -ohjelmaa pääsivät kokeilemaan aktiivisista asukkaista koostunut hankekummien ryhmä sekä kaupunkiorganisaatiossa osbuprosessia tukemaan koottu “osbukoutsien” joukko. Riihimäellä koulutettiin osbun toteuttajia kaupunkiorganisaatiosta. Oman organisaation ulkopuolelta annettu tuki on otettu vastaan ilolla, ja valmennuksista saatu palaute on ollut positiivista.

Tutustu tarkemmin Train the Trainer -valmennusmalliin, hankekummeihin, ja osbukoutseihin projektin aikaisemmista blogiartikkeleista.

Kuntien omat resurssit eivät olisi mahdollistaneet tämänkaltaista valmennustoimintaa tässä laajuudessa. Tästä syystä suomalaispartnerit LAB-ammattikorkeakoulu ja Tampereen yliopisto ovat toteuttaneet osbu-kokemusten pohjalta sarjan koulutusvideoita, jotka auttavat alkuun. Train the Trainer -videot ovat vaivaton tapa tutustua aiheeseen tarkemmin. Osallistuva budjetointi haastaa hallintoa -videossa taustoitetaan teemaa. Projektin tutkijat johdattavat katsojan osbun historiaan Suomessa ja ulkomailla sekä nostavat esiin tapoja, joilla se haastaa hallintoa. Osallistuvaa budjetointia tehdään yhdessä -videossa ääneen pääsevät projektin pilottikunta Lahden ensimmäisen osallistuvan budjetoinnin kokeilun ”Oma Lahti -osbun” toteuttajat. He jakavat kokemuksiaan ja antavat tuoreita vertaisvinkkejä osbua suunnitteleville ja toteuttaville kunnille ja kuntalaisille. Ryhmäkeskustelujen ja työpajojen fasilitointi -videossa puolestaan paneudutaan yhteen kuntatoimijoita puhuttaneista käytännön taidoista ja osaamisista – kohtaamisissa tarvittavaan fasilitointitaitoon ja sen kehittämiseen. Osallistuva budjetointi perustuu vahvasti erilaisten ihmisten kohtaamisille ja yhteistyölle. Fasilitointitaidot eli kohtaamisten eräänlainen mahdollistaminen ja ohjaaminen tekevät yhdessä tekemisestä paitsi helpompaa myös hedelmällisempää.

Osallistuvaa budjetointia tehdään yhdessä, joten vertaisten vinkit kannattaa kerätä kokeiluun jo suunnitteluvaiheessa!

Kirjoittaja

Annukka Heinonen (tradenomi, YAMK) toimii TKI-asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulussa, ja projektipäällikkönä kansainvälisessä EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -projektissa, joka kokoaa 17 toimijaa kuudesta maasta kehittämään osallistuvaa budjetointia kunnissa. Suomesta mukana LAB-ammattikorkeakoulun lisäksi Tampereen yliopisto ja Kuntaliitto. Lisätietoja projektista suomeksi.

Lähteet

Lappeenrannan kaupunki. 2021. Osallistuva budjetointi Lappeenrannassa 2021. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: https://www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Osallistuva-budjetointi

OmaStadi. 2021. Unelmien Helsinki tehdään Yhdessä. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: https://omastadi.hel.fi/

Linkit

Linkki 1. EmPaci. 2021. EmPaci – Empowering Participatory Budgeting in the Baltic Sea Region -hankkeen viralliset verkkosivut. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: www.empaci.eu

Linkki 2. Heinonen, A. 2020a. Train the Trainer – osallisuus vaatii treeniä. LAB Focus. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/train-the-trainer-osallisuus-vaatii-treenia/

Linkki 3. Heinonen, A. 2020b. Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: Vertaiselta viesti välittyy paremmin. LAB Focus. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/osallisuustyosta-loytyy-rooli-jokaiselle-vertaiselta-viesti-valittyy-paremmin/

Linkki 4. Heinonen, A. 2020c. Osallisuustyöstä löytyy rooli jokaiselle: Kuntien asiantuntijat esiin. LAB Focus. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: https://blogit.lab.fi/labfocus/osallisuustyosta-loytyy-rooli-jokaiselle-kuntien-asiantuntijat-esiin/

Videot

Heinonen, A., Sinervo, L-M., Kurkela, K., Lehtonen, P. & Tsokkinen, S. 2021. Osallistuva budjetointi haastaa hallintoa. Video. Lataaja PBbase Network. [Viitattu 20.4.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=kXZlYbvJk4A

Heinonen, A., Sinervo, L-M., Kurkela, K., Tsokkinen, S., Mäkinen, T., Virta, S., Määttä, I. & Kopra, H. 2021. Osallistuvaa budjetointia tehdään yhdessä. Video. Lataaja PBbase Network. [Viitattu 20.4.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=LtHJh3Dvsbw&t=2s

Karreinen, L., Salovaara, A., Sinervo, L-M., Kurkela, K., Heinonen, A. & Tsokkinen, S. 2021. Ryhmäkeskustelujen ja työpajojen fasilitointi. Video. Lataaja PBbase Network. [Viitattu 20.4.2021]. Saatavissa: https://www.youtube.com/watch?v=PUXbp1X7aAk  

Kuva

StockSnap. 2017. Kamera-linssi-flash-valokuvaus. Pixabay. [Viitattu 23.2.2021]. Saatavissa: https://pixabay.com/fi/photos/kamera-linssi-flash-valokuvaus-2590890/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *