Työhyvinvointiin ei ole vippaskonsteja

Muuttuva työelämä vaatii jatkuvasti kehittyvää osaamista työntekijöiltä. Ammattitaidon ajantasaisuus parantaa työntekijän hallinnan tunnetta, työn tuloksellisuutta ja työhyvinvointia. TYÖ2030-toimialahankkeiden tarkoituksena on edistää vuoropuhelua työmarkkinaosapuolten kesken, kehittää työpaikoille uudenlaisia toimintatapoja ja uudistaa työelämää erityisesti digitalisaatiota hyödyntäen. LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikkö osallistui Pedagoginen hyvinvointi HyPe-hankkeeseen (TYÖ2030 2023). Hankkeessa henkilöstölle järjestettiin yhteisiä ja tiimikohtaisia koulutus- ja valmennustilaisuuksia, joilla pyrittiin parantamaan yhteistyö- ja keskustelukulttuuria ja kannustamaan henkilöstöä rakentavaan ja tavoitteelliseen kehittämistyöhön.

Hankkeen päätösseminaaria vietettiin 21.3.2023 teemalla Osaaminen ponnistaa hyvinvoinnista. Mukana oli hankkeen aktiivitekijöitä sekä muita hankkeesta kiinnostuneita henkilöitä. Päivän aikana keskusteltiin hankkeessa syntyneistä tuotoksista ja kuultiin muutamia kiinnostavia luentoja työn murroksesta ja hyvinvoinnista.

Yhdessä oppiminen: tulevaisuuden tärkein asia

Työterveyslaitoksen tutkija Sinimaaria Ranki korosti yhdessä oppimista ja vuorovaikutusta työpaikoilla (Ranki 2023). Hän kertoi työn valtavasta murroksesta, joka haastaa tällä hetkellä satsaamaan inhimilliseen pääomaan suhteessa vuorovaikutukseen. Yhdessä oppiminen on tulevaisuuden tärkein asia.

OAJ: n erityisasiantuntija Sari Melkko kertoi, miten fiilismittarilla saadaan tietoja muun muassa opettajien työnkuormituksesta (Melkko 2023). Kuormituksesta ja työstä palautumisesta OAJ on kerännyt jäseniltään jo vuosien ajan tietoa Fiilismittarin avulla. Oman työn kuormitustekijöiden kanssa pärjätään aika heikosti, eikä työstä palautumisen keinojakaan tiennyt kuin puolet vastaajista. Etsittäessä palautuskeinoja saattaa palautumisesta itsestäänkin tulla suoritus.

Dosentti Minna Janhonen Filosofian Akatemiasta avasi kuulijoille hyvän organisaation tuntomerkkejä (Janhonen 2023). Joustavassa ja sinnikkäässä organisaatiossa toteutuu ihmisiä arvostava kulttuuri ja johtaminen, jatkuva oppiminen ja tulevaisuustaidot sekä yhteistyö. Puoli ruokaa on jo ymmärrys näiden asioiden kehittämistarpeesta.  

[Alt-teksti: näkymä seminaaritilanteesta suuren salin etuosasta, missä neljä puhujaa tai esiintyjää.]
Kuva 1. HyPe-hankkeen päätösseminaari pidettiin Haaga-Helia -ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksella sekä verkossa. (Kuva: Heidi Savolainen) 

Sokerina pohjalla oli hankkeessa tuotetun oppaan julkistaminen (Vanhanen-Nuutinen & Aura 2023).  OPAS Pedagogiseen hyvinvointiin tarjoaa teoreettisia ja käytännöllisiä esimerkkejä eri korkeakoulujen pedagogisen hyvinvoinnin kehittämisen malleista. Lisäksi siinä tarkastellaan hyvinvointia tukevia ja heikentäviä seikkoja, jotka ovat korkeakouluille yhteisiä. Ja koska kyseessä on käytännön opas, mukana on myös kymmenen harjoitusta, joilla hyvinvointia voi vahvistaa (Vanhanen-Nuutinen & Aura 2023.)

LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä on tehty tavoitteellisia työhyvinvointia edistäviä toimintoja jo pidemmän aikaa. Asiat muuttuvat hitaasti, mutta olen varma, että se mikä muuttuu paremmaksi hitaasti, on myös pysyvämpää. Työhyvinvointi ei ole temppuja ja vippaskonsteja, vaan syvästi rakenteissa olevaa tapaa toimia johtaa työyhteisöä inhimillisesti työntekijöitä kunnioittavasti ja arvostavasti. 

On tärkeää uskaltaa katsoa asioihin, jotka eivät toimi ja jotka vaativat korjaustoimenpiteitä, mutta yhtä lailla on tärkeää löytää uusi tapa toimia. Vuorovaikutuksen ja reflektoinnin tärkeyttä ei voi koskaan liikaa painottaa johtamisessa. Työhyvinvointi syntyy työssä, työstä ja yhteistyöstä. Uskon, että hankkeessa mukana olo antoi meille taas yhden uudenlaisen näkökulman ja sytykkeen kohti parempaa työhyvinvointia yksikössämme.   

Kirjoittaja 

Heidi Savolainen toimii LAB-ammattikorkeakoulun Hyvinvointi-yksikössä lehtorina. Hän on myös LABin työsuojeluvaltuutettu.

Lähteet

Janhonen, M. Resilienssi ja pedagoginen hyvinvointi. Esitys HyPe-hankkeen päätösseminaarissa. Helsinki. 21.3. 2023.

Melkko, S. 2023 Henkilökohtainen työhyvinvointi tässä ajassa.  Esitys HyPe-hankkeen päätösseminaarissa. Helsinki. 21.3. 2023.

Ranki, S. 2023. Työn murros ja hyvinvointi. Esitys HyPe-hankkeen päätösseminaarissa. Helsinki. 21.3.2023.

TYÖ2030. 2023. Toimialahankkeet. HyPe-hanke. Työterveyslaitos. Viitattu 31.5.2023. Saatavissa https://hyvatyo.ttl.fi/tyo2030/toimialat/hype

Vanhanen-Nuutinen, L. & Aura, P. (toim.) 2023. Opas pedagogiseen hyvinvointiin. Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helia julkaisut 3/2023. Viitattu 31.5.2023. Saatavissa https://www.haaga-helia.fi/sites/default/files/file/2023-03/Pedagoginen%20hyvinvointi_SCREEN.pdf