Urheilu, elämys ja IoT

Urheilustadioneiden on pystyttävä luomaan kokemus, joka voittaa kotisohvan mukavuudet. Parantunut kotisohvakokemus erilaisten hidastus- ja dronekuvien myötä luo painetta stadioneille ja seuroille tarjota vastaavanlaista kokemusta paikan päällä (Melander 2016).

Onnistunut stadionkokemus

Urheilufaneille sekä satunnaisemmin urheilua seuraaville on määritelty seuraavat ydinvaatimukset, jotka määrittävät stadionkokemuksen laadun (Giorgio ym. 2018):

 • stadionympäristö on turvallinen, miellyttävä ja hygieeninen
 • katsomopaikat vastaavat ennakko-odotuksiin
 • itse urheilutapahtuma on korkealaatuinen
 • stadionympäristön ilmapiiri ja tunnelma luo jännitettä

Eritysesti esineiden internetiin, Internet of Things, IoT, liittyviä teknologioita tarjotaan ratkaisuna (Melander 2016). Goumagias ym. (2021) käyttävät meta-analyysinsä pohjalta esineiden internetistä seuraavaa määritelmää: ”Ekosysteemi, joka koostuu verkottuneista eri objekteihin tai subjekteihin kiinnitettävistä laitteista, jotka keräävät, analysoivat ja lähettävät niistä kerättyä dataa”. Sovelluskohteeksi voidaan mieltää esimerkiksi pysäköintihallien automaattinen kulunvalvonta.

[Alt-teksti: Ylhäältä drone-kuvan tapaan nähty suuri jalkapalloareena iltavalaistuksessa tyhjillään.]
Kuva 1. Jalkapalloareenalle mahtuu paljon älyteknologiaa. (de Vasconcellos 2018) 

Ratkaisuna älyareena

Erilaisten IoT-ratkaisujen tuomista urheiluareenoille kutsutaan termillä smart stadium, älyareena. Toimintamallia voidaan verrata astetta laajempaan älykkään rakennetun ympäristön käsitteeseen, jossa IoT-teknologioita hyödynnetään keräämällä reaaliaikaista dataa ympäristön käytöstä sekä hyödyntämällä saatua dataa tulevaisuuden käyttösuunnittelussa (Valks ym. 2018).

Älyareenoista hyvin dokumentoituna esimerkkinä voidaan nostaa Hollannin Amsterdamissa sijaitseva Johan Cruijff Arena, joka rikastaa asiakkaiden saamaa kokemusta mm. seuraavien asioiden kautta (van Heck ym. 2021):

 • transaktiodatan reaaliaikainen seuranta
 • siivouksen optimointi
 • kulunhallinta
 • reaaliaikainen energianseuranta
 • kentän kunnossapito
 • sähköinen lipunmyynti ja kulunvalvonta
 • teknisen ylläpidon ja huollon optimointi

Lopulta maksavien asiakkaiden käyttäytyminen ja kokemus määrittää älystadionin toimivuuden. Stadionin täytyykin tuottaa asiakkaalle positiivinen käyttökokemus, jotta sillä olisi vaikutus asiakkaan käyttäytymiseen tulevaisuudessa (Choi ym. 2013). On selvää, että 5G/6G- sekä Metaverse-tyyppisten teknologioiden yleistyessä älystadionit ovat houkutteleva kohde erilaisten ihmisten ja teknologian vuorovaikutukseen nojaavien innovaatioiden testaus- ja kaupallistamismielessä (Yang & Cole 2022).

LABin kyvykkyydet vastata älystadionien varusteluun sekä käytettävyyteen liittyviin haasteisiin ovat hyvät esimerkiksi LIUKAS – Liikuntateknologian osaajien, urheiluseurojen ja liikuntatoimijoiden yhteiskehittämisen kansallinen verkoston osallisuudella sekä LAB UX Center -käytettävyyslaboratoriolla.

Linkki LIUKAS-verkostoon: https://www.liukasnetwork.fi

Linkki LAB UX Centerin sivuille: https://www.labuxcenter.fi

Nämä kaksi kanavaa tarjoavat pääsyn erilaisiin urheiluympäristöihin liittyviin teknologioihin mutta myös mahdollisuuden testata niiden käytön vaikutusta käytännön tilanteissa.

Kirjoittaja

Jaani Väisänen, lehtori, FT, opettaa ja tutkii digitaalista liiketoimintaa LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Choi, E., Wilson, A. & Fowler, D. 2013. Exploring Customer Experiential Components and the Conceptual Framework of Customer Experience, Customer Satisfaction, and Actual Behavior. Journal of foodservice business research. Vol. 16 (4), 347–358. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1hujjmv/cdi_crossref_primary_10_1080_15378020_2013_824263

Giorgio, P., Deweese, C., Reicheld, A. & Ebb, S. 2018. The stadium experience. Keeping sports fans engaged – and loyal. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/technology-media-telecommunications/us-tmt-stadium-experience-keeping-sports-fans-engaged-loyal.pdf

Goumagias, N., Whalley, J., Dilaver, O. & Cunningham, J. 2021. Making sense of the internet of things: a critical review of internet of things definitions between 2005 and 2019. Internet research. Vol. 31 (5), 1583–1610. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1hujjmv/cdi_proquest_journals_2588163373

van Heck, S., Valks, B. & Den Heijer, A. 2021. The added value of smart stadiums: a case study at Johan Cruijff Arena. Journal of corporate real estate. Vol. 23 (2), 130–148. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1hujjmv/cdi_emerald_primary_10_1108_JCRE-09-2020-0033

Melander, B.A. 2016. Smart stadiums: an illustration of how the internet of things is revolutionizing the world.  Sports & Entertainment Law Journal, Arizona State University. Vol. 6 (2), 349-382. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa http://asuselj.org/wp-content/uploads/2017/08/Melander-Smart-Stadiums.pdf

Valks, B., Arkesteijn, M., Den Heijer, A. & Vande Putte, H. 2018. Smart campus tools – adding value to the university campus by measuring space use real-time. Journal of corporate real estate. Vol. 20 (2), 103–116. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1hujjmv/cdi_proquest_journals_2043630716

de Vasconcellos, W. J. 2018. Unsplash. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/cdWjBaLnpPU

Yang, C. & Cole, C. 2022. Smart Stadium as a Laboratory of Innovation: Technology, Sport, and Datafied Normalization of the Fans. Communication and sport. Vol. 10 (2), 374–389. Viitattu 29.4.2022. Saatavissa https://lut.primo.exlibrisgroup.com/permalink/358FIN_LUT/1hujjmv/cdi_crossref_primary_10_1177_2167479520943579

Linkit

Linkki 1. LIUKAS. 2022. Liikuntateknologian osaajien, urheiluseurojen ja liikuntatoimijoiden yhteiskehittämisen kansallinen verkosto. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://www.liukasnetwork.fi

Linkki 2. LAB. 2022. LAB UX Center. Hanke. Viitattu 6.5.2022. Saatavissa https://www.labuxcenter.fi