Videoharjoittelulla voimaa vuosiin

Kuluneen kevään aikana haasteeksi on noussut ikääntyneiden äkkinäinen fyysisen aktiivisuuden väheneminen karanteenin tapaisten olosuhteiden vuoksi. Ikääntyneillä lihasmassan määrä ja lihasvoima vähentyvät nuoria nopeammin, mikä aiheuttaa nopeaa fyysisen suorituskyvyn heikkenemistä sekä toimintakyvyn laskua. Onkin tärkeää tarjota ikääntyneille turvallisia vaihtoehtoja liikkumiseen. (Urtamo, Jyväkorpi & Strandberg 2020.) Toimintakyvyltään heikentynyt pystyy ylläpitämään ja jopa kehittämään fyysistä toimintakykyään säännöllisen ja monipuolisen harjoittelun avulla. Tämä onnistuu myös etäkontaktien kautta. (Mäkelä 2020.) 

Kuva 1. Videoharjoittelu on ikääntyneelle turvallinen tapa liikkua. Kuva: Ikäinstituutti.

Liikkuva kuva avuksi 

Toisin kuin paperisilla tai muilla tekstipohjaisilla ohjeistuksilla, liikkuvalla kuvalla pystytään tarjoamaan ikääntyneelle mahdollisuus vuorovaikutukselle (Iltanen, Karvinen & Topo 2018). Videon avulla ikääntynyt voi visuaalisesti havainnoida liikettä ja tätä kautta ymmärtää liike paremmin. Lisäksi visuaalisesti oppivilla ikääntyneillä video saattaa jättää vahvemman muistijäljen ja tätä kautta nopeuttaa liikkeen oppimista. (Czaja & Sharit 2012.) Liikkuva kuva on usein paljon selvempi, kuin pelkkä kuva tai teksti ja se voi joissakin tapauksissa motivoida ikääntynyttä paremmin harjoittelemaan. 

Ikäinstituutin Virtuaalisesti voimaa vanhuuteen -hankkeessa vuosina 2017–2019 kehitettiin etäohjattua terveysliikuntaa iäkkäille videopuheluita ja liikkuvaa kuvaa hyödyntämällä (Iltanen & Vihervaara 2019; Ikäinstituutti 2020). Tutkimustulokset osoittivat etäharjoittelun auttaneen ikääntyneitä kohentamaan tai ylläpitämään toimintakykyään. Etäohjatulla fyysisellä harjoittelulla pystytään edistämään ikääntyneen suorituskykyä ja kehittämään fyysistä toimintakykyä. Lisäksi videoiden ja etäkontaktin avulla pystytään tarjoamaan ikääntyneen arkeen vaihtelua sekä lisäämään sosiaalisia kontakteja, jotka parantavat ikääntyneen mielialaa. Tällä tavoin pystytään vaikuttamaan myös ikääntyneen psyykkiseen ja sosiaaliseen toimintakykyyn. (Ikäinstituutti 2020.) 

Videot Physiotoolsille 

Opinnäytetyössään Mäkelä (2020) tuotti ikääntyneille suunnatun videomateriaalin sisältölaajennuksen Physiotools Oy:lle. Videoiden tarkoituksena on edistää ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä ja tukea heidän kotonaan selviämistä mahdollisimman pitkään. Ajatus videomateriaalin sisältölaajennuksesta lähti Physiotools Oy:n asiakkaiden käyttäjäkokemuksen pohjalta. Opinnäytetyössä käsitellään ikääntymisen fysiologisia muutoksia elimistössä ja niiden vaikutuksia toimintakykyyn. Lisäksi tarkastellaan keinoja kehittää ikääntyneen toimintakykyä sekä annetaan vinkkejä etäkuntoutukseen ja liikevideoiden luomiseen.  

Kirjoittajat

Marja Mäkelä valmistuu LAB-ammattikorkeakoulusta fysioterapeutiksi kesällä 2020.  Hän työskentelee Janakkalassa ikääntyneiden fysioterapian parissa ja on kiinnostunut etäkuntoutuksesta. 

Anu Kaksonen on LAB-ammattikorkeakoulun fysioterapian lehtori ja työskentelee omassa fysioterapiayrityksessään ikääntyneiden kanssa. 

Lähteet 

Czaja, S. & Sharit, J. 2012. Designing Training and Instructional Programs for Older Adults. CRC Press. [viiitattu 27.5.2020]. Saatavissa: https://books.google.fi/books?id=7iPOBQAAQBAJ&pg=PA231&lpg=PA231&dq=effects+of+video+instruction+training+older&source=bl&ots=2i1DJHjGvh&sig=ACfU3U2wzkulv_sooXx3DKwLch491kvVPw&hl=fi&sa=X&ved=2ahUKEwiH4enstfDpAhUMwcQBHTyKCF8Q6AEwBHoECAoQAQ#v=onepage&q=effects%20of%20video%20instruction%20training%20older&f=false 

Ikäinstituutti. 2020. Etäjumppa tuo terveysliikunnan lähelle. Ikäinstituutin Tiivisti Tutkimuksesta -uutiskirje. 1/2020 [viiitattu 27.5.2020]. Saatavissa: https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2020/02/TiiTu_No_1_DigiVV_2020_interactive2.pdf  

Iltanen, S., Karvinen, E & Topo, P. 2018 Kokemuksia iäkkäiden etäohjatusta terveysliikunnasta. Helsinki: Ikäinstituutti [viitattu 27.5.2020]. Saatavissa: https://www.ikainstituutti.fi/content/uploads/2018/02/Virtuaalisesti-voimaa-vanhuuteen-raportti_www.pdf  

Iltanen, S. & Vihervaara, T. 2019. Voimaa etäjumpasta – Opas iäkkäiden etäjumpan toteutukseen. Ikäinstituutti [viiitattu 27.5.2020]. Saatavissa: https://www.ikainstituutti.fi/tuote/voimaa-etajumpasta-opas-iakkaiden-etajumpan-toteutukseen/ 

Mäkelä, M. 2020. Ikääntyneiden fyysistä toimintakykyä tukeva etäkuntoutus. Videomateriaalin tuottaminen Physiotools Oy:lle. [viitattu 27.5.2020]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2020070919525 

Urtamo, A., Jyväkorpi, S. & Strandberg, T. 2020. Liikkumisen väheneminen voi romahduttaa ikäihmisen toimintakyvyn. Helsingin sanomat. Mielipidekirjoitus [viitattu 27.5.2020]. Saatavissa: https://www.hs.fi/mielipide/art-2000006518471.html 

Kuvat

Kuva 1. Ikäinstituutti. 2020. Voimaa etäjumpasta. [viitattu 27.5.2020]. Saatavissa: https://www.ikainstituutti.fi/liikunta-ja-ulkoilu/voimaa-etajumpasta/ 

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *