toimintakyky

12 artikkelia

Toimintakykytiedon kirjaaminen mobiilisovelluksella

Etelä-Karjalan sairaanhoitopiirissä kuntoutuksen ja palvelutarpeen arvioinnin prosesseissa käytetään asiakkaan toimintakykytiedon kirjaamiseen mobiilisovellusta. Tässä artikkelissa kerrotaan perehtymisestä sovellukseen ja sen käyttöön asiakastyössä fysioterapeuttiopiskelijan kolmannella ammatillisella harjoittelujaksolla, […]