Videon, tekoälyn ja Kiinan vuosi 2024

Kuva 1. Kiina ja kännykkävideot ovat tämän vuoden voittajia (Kuva: Midjourney ja Harri Heikkilä)

Millaisia ovat median ja teknologian näkymät kuluvana vuonna? 

YLEn (2024) mukaan analyytikot ennustavat, että Facebookin ja X:n liikenne verkkouutisiin jatkaa hiipumistaan, samalla kun kiinalainen TikTok vahvistaa asemiaan sosiaalisen videon kärkipaikalla. Myös WhatsApp, Instagram ja YouTube kasvattavat osuuttaan. Lyhytvideoiden ja podcastien voittokulku jatkuu, mutta myös pitkäkestoisempi formaatti on nyt nousussa. Mainonnan volyymit tulevat kasvamaan näillä alustoilla. Perinteinen media pyrkii vastatoimena sijoittamaan omiin alustoihinsa. (Ogivly, 2023; Reuters 2023; Activate 2023.) Niissä Kantar (2023) uskoo hyödynnettävän yhä enemmän arkistomateriaalia, uudelleen paketoituna. Ihmiset käyttävät kasvavassa määrin eri alustoja ristiin, mikä luo mahdollisuuksia uudenlaisille sisällöille. Suoratoiston kasvu jatkuu, mutta oma erityspiirteensä on FAST-kanavien, eli lineaaristen nettikanavien nousu. Myynnin ennustetaan nousevan niissä kaksinumeroisin prosenttiluvuin. Pelaamiseen ja videoiden katseluun käytetty aika kasvaa (Activate 2023). Kiinnostavaa, on että älypuhelinten ajan ennustetaan olevan vähitellen hiipumassa ja myynnin vähenevän. Kiinan teknologinen kasvu on ilmeinen. Seuraavat alan suurvoittajat eivät välttämättä ole Piilaaksosta. (BBC 2023.) 

AI:n käyttöliittymät kehittyvät

Promptauksen eli tekoälyn tekstipohjaisen ohjauksen tarve vähenee tekoälyn käyttöliittyminen parantuessa. Jonkinlaisten graafisten käyttöliittymien tuloon uskotaan generatiiviseen tekoälyyn erityisesti visuaalisella alalla. Tekoälytyökalujen käyttö hakukoneena lisääntyy (Activate 2023), vaikka asia on ongelmallinen luotettavuuden näkökulmasta.

Tekoälyn integroituminen eri digitaalisiin tuotteisiin kasvaa, lähes kaikki ohjelmistoyhtiöt tuovat generatiivista tekoälyä tuotteisiinsa, mikä luo myös uutta tarvetta erilaisille algoritmien ammattilisensseille, tämä merkitsee, että myös hinnoittelumalleja tulee lisää. (Deloitte 2023.) Tekoälytyökalut mahdollistavat musiikin, videon ja podcastien tekemisen uudella tavalla, helpommin ja aiempaa useammille, mistä on odotettavissa tekijänoikeusongelmia (Activate 2023). Audiomarkkina kasvaa edelleen, mutta kannattavuus ei (Deloitte 2023).

Generatiivinen tekoäly tulee muuttamaan markkinoinnin tuotantoa ja kohdentamista. Keskustelubotit tekevätAI:n myötä uuden paluun, lisäten vuorovaikutusta yritysten palveluissa. Mutta teknologisen kehityksen myötämyös sukupolvierot korostuvat, palvelusta saattavat päästä osalliseksi vain teknologisesti kyvykkäimmät ja varakkaammat. (2023 BBC) Oppiminen muuttuu yhä enemmän elämänikäiseksi haasteeksi, teknologisen ympäristön muutos on niin nopea, että nyt yhä suuremman ryhmän opittava uusia asioita (Forbes). 

Kirjoittaja

Harri Heikkilä on visuaalisen viestinnän ja UX/UI:n yliopettaja LAB-ammattikorkeakoulussa ja valmistelee digitaalisen median ja generatiiviseen AI:n kehityshanketta.

Lähteet

Activate. 2023. Technology & Media Outlook 2024. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://www.activate.com/insights-archive/Activate-Technology-and-Media-Outlook-2024.pdf

BBC 2023. Projections: “Things are not normal”. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://downloads.bbc.co.uk/rd/advisory/bbcrd-projections-foresight-report-sep-23.pdf

Deloitte, Tech, Media & Telecom 2024 Predictions. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://www.deloitte.com/global/en/about/press-room/deloitte-technology-media-and-telecom-2024-predictions.html

Forbes 2013: Navigating The Future: 10 Global Trends That Will Define 2024. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2023/10/31/navigating-the-future-10-global-trends-that-will-define-2024/?sh=439bfc5c42ba

Kantar. 2023. Media Trends & Predictions 2024. Viitattu 12.1.2024. Saatavissa https://www.kantar.com/campaigns/media-trends-and-predictions-2024

Reuters Institute 2013. Journalism, media, and technology trends and predictions 2024. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/journalism-media-and-technology-trends-and-predictions-2024

Ogilvy. 2023. 2024 Influence Trends You Should Care About Viitattu 12.1.2024. Saatavissa https://www.ogilvy.com/ideas/2024-influencer-trends-you-should-care-about

YLE. 2024. Ylen strategiatiimin kooste: 800 sivua trendiraportteja vuodelle 2024 pähkinänkuoressa. Viitattu 9.1.2024. Saatavissa https://drive.google.com/file/d/1lkfOhiBOFiduqcTBFnwn-ut6msisMEqU/view