Yhteiskäyttöautojen hyötyjen esilletuonti

Tässä artikkelissa tarkastellaan Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön (LOAS) tarjoamia yhteiskäyttöautoja ja niiden käytön vaikutusta opiskelijoiden talouteen. Yhteiskäyttöautojen tuomat säästöt voivat olla jopa tuhansia euroja yksityisautoiluun nähden, ja onkin tärkeää tuoda tätä puolta esille muun muassa palvelun viestinnässä asukkaille.

LOASin yhteiskäyttöautot

LOAS vuokraa asuntoja Lappeenrannan opiskelijoille. Vuokralaisille tarjottuihin palveluihin kuuluvat myös vuonna 2020 lanseeratut yhteiskäyttöautot. Reilu vuosi käyttöönoton jälkeen Jali Rissasen opinnäytetyössä selvitettiin käyttökokemuksia ja palvelun vaihtoehtoisuutta yksityisautoilulle. Tavoitteena oli luoda pohja tuleville tutkimuksille aiheen ympärille. (Rissanen 2021.)

Vaihtoehtoisuuden arviointi

Tutkimus osoitti, että useasti viikossa autoa käyttävä asukkaan ei ole taloudellisesti kannattavaa korvata autoaan yhteiskäyttöautolla. Tällaiset asukkaat käyvät säännöllisesti ja ympärivuotisesti töissä.

Jos asukkaalla ei ole syytä säännölliseen ajoon, on omistamisen kiinteiden kulujen takia suotavampaa siirtyä käyttämään yhteiskäyttöautoa. Yhteiskäyttöauton voisi vuokrata itselleen kahdeksi vuorokaudeksi viikossa, ja palvelu olisi silloinkin varteenotettava vaihtoehto omalle autolle. Kuvassa 1 on esitelty neljän eri vaihtoehdon kuluvertailu samalle matkalle.

Kuva 1. Vaihtoehtojen kuluvertailut 14 kilometrin matkalle (Kuva: Jali Rissanen)

Asukkaan tulee pohtia omakohtaisesti, kuinka paljon välttämättömiä menoja on hoidettava henkilöautolla. Jos tiedostaa, että pakollisia viikoittaisia menoja ei ole, on aiheellista pohtia autosta luopumista. Lappeenrannan opiskelijat saavat suurimman hyödyn irti käyttäessään kuukausikorttia linja-autoon ja varatessaan yhteiskäyttöauton aina tarpeen sattuessa. LOASin asukkaat ovat todella hyvässä asemassa, koska heillä on mahdollisuus valita omaan elämäntilanteeseen sopivin vaihtoehto. 

Yhteiskäyttöautoista viestiminen

Asiakaspolun eri vaiheista on tärkeää koettaa saada ymmärrys asiakkaan lähtökohdista, kuten tavoitteista, tarpeista ja odotuksista ostoprosessin eri vaiheissa (Suhonen 2018). LOASin asukkailla on korkea tietoisuusprosentti palvelusta. Kuitenkaan palvelun kaikkia hyötyjä ei ole hyödynnetty viestinnässä eikä niillä ole vielä vaikutettu asukkaiden harkintaprosessiin.  

Taloudelliset, ekologiset ja yhteisölliset vaikutukset ovat tärkeitä asioita tuoda esille palvelusta viestiessä, jotta asukkailla on kaikki tarvittava tieto tehdä harkittu ja perusteltu ostopäätös. Mitä useampi asukas päätyy siirtymään yhteiskäyttöautoiluun ja julkisiin kulkuneuvoihin, sitä vähemmän he aiheuttavat asumisesta koituvia päästöjä.

Kuva 2. Yhteiskäyttöauto tarjoaa hyvän vaihtoehdon monessa tilanteessa (Kuva: Jali Rissanen)

Kirjoittajat

Jali Rissanen on markkinoinnin tradenomi ja toimii LOASissa palveluneuvojana.

Sampo Kokkonen on markkinoinnin lehtori LAB-ammattikorkeakoulussa.

Lähteet

Rissanen, J. 2021. Tutkimus Lappeenrannan seudun opiskelija-asuntosäätiön yhteiskäyttöautojen kuluista ja käyttökokemuksista. Opinnäytetyö. LAB-ammattikorkeakoulu. Lappeenranta. [Viitattu 5.6.2021]. Saatavissa: http://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2021062016438

Suhonen, M. 2018. Mikä on asiakaspolku, ja miksi jokaisen yrityksen pitäisi olla kiinnostunut siitä. https://www.matter.fi/blogi/mika-on-asiakaspolku-ja-miksijokaisen-yrityksen-pitaisi-olla-kiinnostunut-siita/.