Alihankinta-messut innovaation, yhteistyön ja markkinaymmärryksen lähteenä

Osa TKI-projektien toimintaa on vierailla kentällä hakemassa nykyisille projekteille palautetta ja vaihtamassa ajatuksia uusien avausten luomiseksi. Alihankinta-messut Tampereella on jo perinteikkääksi muodostunut tapahtuma, jossa tänäkin vuonna oli reilut lähes 17 000 kävijää ja yli tuhat näytteilleasettajaa 17 maasta. Teemana oli Globally Local, eli esimerkiksi kestävä talous, kilpailuetu ja teknologia, jotka ovat korkeakoulun TKI-toiminnan kannalta erittäin relevantteja aiheita. (Alihankinta 2023.) Erilaiset työpajat ja keskustelupaneelit, jotka käsittelivät esimerkiksi suomalaisen teollisuuden kilpailukykyä, tarjosivat myös runsaasti pohdintaa, ajatuksia ja verkostoja TKI-työhön ja sen tulokselliseen kehittämiseen korkeakouluissa.

Alihankinta-messut messuhallin ylätasolta kuvattuna. Kuvassa näkyy näytteilleasettajien kojuja ja vierailijoita.
Kuva 1. Alihankinta-messut 2023, messutapahtuma käynnissä. (Kuva: Alexander Matrosov)

Paikallaolon tärkeys

Yksi livetapahtumien, kuten Alihankinnan, eduista on mahdollisuus kasvotusten käytäviin keskusteluihin erityisesti koronan jälkeisenä aikana. Aitoina pidettyjen keskustelujen arvoa ei voi yliarvioida näin digitaalisella aikakaudella, jossa virtuaalitapahtumat vallitsevat. Osallistujat etsivät ratkaisuja, ja innovaatiot syntyvät usein vuorovaikutuksesta ja oppimisesta. Fyysiset messut mahdollistavat kontaktiverkostojen luomisen, kun taas virtuaalimessut tehostavat vuorovaikutusta ennen ja jälkeen tapahtuman. (Sarmento & Simeons 2019, 1782–1807.)

Messut toimivat sulatusuunina monenlaisista taustoista tuleville henkilöille – yrittäjille, teollisuusjohtajille, tutkijoille ja innovaattoreille. Kaikilla on mahdollisuus kysyä kysymyksiä omasta näkökulmastaan tai tarjota vastauksia niitä etsiville. Mikä tärkeintä, messujen aikana voi myös tavoittaa sellaisia henkilöitä, joita ei soittamalla saa normaalisti kiinni, sähköpostista puhumattakaan.

Alihankinta-messujen verkkosivut sekä paperinen katalogi, jonka välissä messuilla saatuja käyntikortteja.
Kuva 2. Messukatalogit tarjoavat runsaasti luokiteltua dataa, ja käyntikorteista on hyötyä verkostoitumisen jatkamiseen uusien avausten löytämiseksi. (Kuva: Alexander Matrosov)

Innovaatiotoiminnan markkinasignaalien tunnistaminen ja validointi

TKI-toiminnan näkökulmasta Alihankinta-messut tarjosivat korvaamattoman tilaisuuden tunnistaa olennaisia markkinasignaaleja. Suora vuorovaikutus näytteilleasettajien ja osallistujien kanssa mahdollisti paitsi uusimpien trendien myös yritysten kiireellisten tarpeiden ymmärtämisen. Messujen keskustelut eivät rajoittuneet pintapuolisiin asioihin, vaan syventyivät teollisuuden kohtaamiin haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Monet näytteilleasettajat esittelevät innovaatioita vierailijoille ja hankkivat tietoa uusista tuotteista ja teknologioista tapahtumissa, jotka toimivat myös tärkeinä innovaatioiden esittämisen, kilpailijatiedon keräämisen ja ongelmanratkaisun foorumeina (Bathelt ym. 2017, 509–522).

Tutkimus- ja kehitysmaailman nopeassa tempossa mahdollisuus testata ideoita ja saada välitöntä palautetta on merkittävä etu. Alihankinta-tapahtuma tarjosi reaaliaikaisen testiympäristön, jossa voitiin arvioida markkinoiden kiinnostusta uusiin ratkaisuihin ja teknologioihin. Keskustelut muiden ammattilaisten kanssa voivat vahvistaa TKI-asiantuntijoiden oletuksia yritysmaailman tarpeista ja auttaa kyseenalaistamaan olemassa olevia paradigmoja. Samalla voidaan kehittää uusia yhteistyömahdollisuuksia.

Kirjoittaja

Alexander Matrosov työskentelee LAB-ammattikorkeakoulun teknologiayksikössä monialaisten TKI-projektin projektipäällikkönä ja Radikaalit uudet avaukset -kasvualustan koordinaattorina Innovaatioiden kaupallistamisen vahvuusalueen alaisuudessa.

Lähteet

Alihankinta. 2023. Teollisuuden ykköstapahtumassa vieraili huikeat 17 000 kävijää. Tiedote. Viitattu 29.9.2023. Saatavissa https://www.alihankinta.fi/fi/tiedote/teollisuuden-ykkostapahtumassa-vieraili-huikeat-17-000-kavijaa/

Sarment M. & Simoes C. 2019. Trade fairs as engagement platforms: the interplay between physical and virtual touch points. European Journal of Marketing. Vol. 53 (9), 1782–1807. Viitattu 1.10.2023. Saatavissa https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/ejm-10-2017-0791/full/html

Bathelt, H., Cohendet P., Henn S., & Laurent S. 2017. Trade fairs and innovation. The Elgar Companion to Innovation and Knowledge Creation 31, 509–522. Viitattu 29.9.2023. Saatavissa https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/15485_31.html