Personal trainerit SOTE-yhteiskehittäjävalmennuksen tukena

Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen (JATKO) -hankkeessa pilotoitiin keväällä Business Design PT-mallia, jossa treenattiin asiakaslähtöistä palveluiden kehittämistä, viestintää ja markkinointia sekä projektin hallintaa ja hyvinvointia yhdessä yritysryhmän kanssa (Tsokkinen 2022). Nyt syyskuussa käynnistyi pilotin toinen vaihe, kun JATKO:n personal trainerit liittyivät mukaan Yhdistämö-hankkeen SOTE-yhteiskehittäjävalmennukseen. Yhteiskehittäjävalmennus kokoaa yhteen digi- / teknologialan startupit, uudistuvat yritykset sekä muut kumppanit oppimaan yhdessä ja luomaan SOTE-yhteiskehittäjien verkostoa.

Valmennus rakentuu neljän teeman ympärille: 1) ennakointi ja muutoskyvykäs organisaatio, 2) asiakas- ja työntekijälähtöinen tuotekehitys ja niiden johtaminen, 3) co-design osana tuotekehitystä sekä 4) liiketoimintamallin ja konseptin kehittäminen. Jokaiselle teemalle on varattu kaksi valmennuspäivää ja niihin liittyy ennakko- ja kotitehtäviä. (Yhdistämö 2022.)

Pöytä, jolla puhelin, tietokone sekä kyltti, jossa on motivaatiolauseena: You got this.
Kuva 1. Personal trainerit kannustavat ja ohjaavat valmennettavia eteenpäin. (Katyal 2019) 

PT auttaa reflektoimaan

Valmennusteemojen väleihin yritykset saivat valita personal trainerin valmennuskokonaisuuden vahvistajaksi. PT:n kanssa yritykset pääsevät pohtimaan tulostavoitteellisesti valmennuksen hyötyjä ja omaa kehittymistään. Trainerin kanssa pidettävät luottamukselliset keskustelut ajoittuvat valmennuspäivien väleihin. Tehotuokiot kalenteroidaan aina yhdessä yrityksen edustajien kanssa ja ne pidetään Teamsin välityksellä. Yhden tehotuokion kesto on noin 60 minuuttia.

Tehotuokioissa keskustellaan yhdessä valmennuspäivien sisällöstä, mahdollisista kysymyksistä ja ahaa-elämyksistä. PT:t haastavat yrityksiä soveltamaan valmennuksissa opittua ja pohtimaan millä aikajänteellä toimitaan ja ketkä ovat vastuussa. Tavoitteena on reflektoida, jäsentää ajatuksia ja asettaa konkreettisia saavutettavia tavoitteita. Osallistujia autetaan oivaltamaan kehityskohteita omassa liiketoiminnassaan.

Yrityksen toiveita ja tavoitteita tarkastellaan erityisesti seuraavien näkökulmien kautta:

  • liiketoiminnan asiakaslähtöinen kehittäminen
  • myynnin, markkinoinnin ja brändin rakentaminen
  • vastuullinen ja käyttäjälähtöinen palvelu- ja tuotekehitys
  • asiakasymmärrys ja asiakaskokemus
  • käytettävyys ja käyttöliittymäsuunnittelu 
  • visuaalinen viestintä
  • tulevaisuusajattelu ja ennakointi

PT ei anna valmiita vastauksia

Personal trainerit kannustavat ja tukevat yrityksiä oppimisprosessin sekä muutosmatkan varrella. He eivät anna yrityksille valmiita vastauksia, eivätkä tee kehityssuunnitelmaa ja / tai -toimia osallistujien puolesta. PT:t kannustavat ja ohjaavat valmennettavia eteenpäin kysymällä oikeat kysymykset. Osallistujat eivät siis jää ajatustensa kanssa yksin, vaan PT:t kulkevat heidän rinnallaan ainakin valmennuskokonaisuuden loppuun tammikuuhun 2023 saakka. 

Tehotuokiot täydentävät valmennuskokonaisuutta ja mahdollistavat ammatillisen dialogin. Näin SOTE-yhteiskehittäjävalmennus muodostaa jatkuvan ja täydentyvän oppimispolun, jossa oppimista tapahtuu johdetusti myös valmennuskokonaisuuksien välissä. 

Kirjoittaja

Katariina Pakarinen työskentelee asiantuntijana LAB-ammattikorkeakoulun Muotoilu-yksikössä ja toimii projektipäällikkönä JATKO-hankkeessa. Katariina on erityisesti kiinnostunut tulevaisuusajattelusta, oman osaamisen kehittämisestä ja käytettävyydestä. 

Lähteet

Katyal, P. 2019. Unsplash. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa https://unsplash.com/photos/FxtIWX8Q0J4

Tsokkinen, S. 2022. Business Design PT -koulutus pilottivaiheessa. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa https://www.labopen.fi/lab-pro/business-design-pt-koulutus-pilottivaiheessa/

Yhdistämö. 2022. SOTE-yhteiskehittäjävalmennus. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa https://www.labwelltech.fi/yhdistamo/yhdistomo-sote-yhteiskehittaja-valmennus/

Linkit

Linkki 1. Muotoilukoulutuksen ja työelämän jatkuva vuorovaikutus ja oppiminen -projektisivu. Viitattu 3.10.2022. Saatavissa https://www.lab.fi/fi/projekti/muotoilukoulutuksen-ja-tyoelaman-jatkuva-vuorovaikutus-ja-oppiminen 

Linkki 2. Yhdistämö, Yhteiskehittämisellä kasvua liiketoimintaan -projektisivu. Viitattu 3.10.2022. Saatavissahttps://www.labwelltech.fi/yhdistamo/

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *